DEBAT: Festligholdelse af den nye bro - et alternativ til omkostningen

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby.

Foreningsbestyrelser udfører rosværdigt arbejde for medlemmerne. Det sker oftest uden vederlag. ‘Frivillighedsdanmark’ når det er bedst.

Frivilligt bestyrelsesarbejde medfører personlige udgifter i form af kørsel, og meget andet. Der udarbejdes referat fra hvert møde. Som tak for arbejdet belønnes bestyrelsen måske med en god middag.

Kommuner har ‘nævn og råd.’ Byrådet udnævner blandt borgerne medlemmer til disse. Som hovedregel - ingen vederlag.

I offentligt udpegede bestyrelser for ‘foreninger,’ (her kaldes de ‘virksomheder’) er der vederlag. Vederlaget bør afspejle arbejdsindsatsen. Det er vanskeligt at finde ud af, hvor arbejdskrævende, belastende bestyrelsesarbejdet er, for der er ikke pligt til at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder.

F.eks. Fjordforbindelsen. Her afholdes 8 bestyrelsesmøder om året. Man kan ikke umiddelbart se, hvem der er fraværende ved møderne. Anstændigvis må formodes, at bestyrelsen er fuldtallig hver gang. I Fjordforbindelsens årsrapporter kan ses, at af de ‘menige’ medlemmer har Tina Tving Stauning deltaget een gang. De andre ‘menige’ er ikke omtalt. Årsrapporterne afslører flige af bestyrelsens arbejde; “Herudover har bestyrelsen haft fokus på at støtte og sikre de bedst mulige vilkår for forretningsføreren i forhold til forberedelse af anlægsudbud og udbud af etablering og drift af det kommende betalingsanlæg.” Mit gæt, som kan være fuldt validt da der ikke oplyses mere, er at det er begrænset arbejde der er udført!

“Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder.” nævner forretningordenen. Hallo, er der nogen?

Vederlag til de 5 udpegede bestyrelsesmedlemmer 2018: Bestyrelsesformand: kr. 312.000 kr. p.a. Næstformand:(forretningsfører) kr. 208.000 kr. p.a. Menigt medlem: kr. 104.000 kr. p.a. (3, de to fra Frederikssund Byråd, en fra København) Samlet kr. 832.000.

Referat fra bestyrelsesmøderne kan ikke ses. Der er tavshedspligt. Hvorfor? Der burde være fuld åbenhed da det er en offentlig virksomhed ved Transportministeriet. Hvad får vi for pengene?

Kommunen afsætter kr. 350000 til festlighederne ved broindvielsen. Det bliver utvivlsomt flot, og en oplagt mulighed for god reklame af Frederikssunds herligheder. Kunne beløbet findes i vederlaget til bestyrelsen, for ikke at belaste den slunkne kommunekasse? Det ville svare til at bestyrelsen ydede vederlagsfrit arbejde for fællesskabet - netop som bestyrelserne i frivillige foreninger og diverse ‘nævn og råd’? Det ville da være en smuk, rimelig gestus.

Publiceret 16 April 2019 00:00