Svigt og forsømmelser...

Peter Rasmussen bst.mdl DF i Frederikssund - Dådyrvej, 4050 Skibby

- og meget mere vil nok i kommende fremtid følge og de svigt, forsømmelser, besparelser vil få så stor skade udover de skader de forvolder lige nu vil have en katastrofal dyr bekostning at få rettet op på.

Der er ti skoler rundt om i kommunen som kun overfladisk er set på med seriøse fejl og mangler, hvor vedligeholdelsen er mangelfuld.

  Fjordlandsskolen Skibby, asfalt sti langs børnehave fra skolegård mod marbækvej her mangler cykelbom, denne sti burde lukkes så alt til kørselsforhold sker fra selsøvej af, belægningerne flere steder ligger ujævnt nogle burde omlægges eller udskiftes.

  Skolen ved Herredet, Ferslev, flere steder på belægningerne er der ujævnt og niveau forskel på belægningen grundet en alderende underlag, risiko for faldskader.

  Fjordlandsskolen, Dalby, bom der skal adskille stisystem ved børnehaven mod p-plads/cykelsti mangler. Enkelte chaussestens belægning skal rettes, her er risiko for at vride om på fødderne eller risiko for fald. Belægningsområderne ved bygningerne ligger en del ujævnt, i selv samme områder er der gamle jernspyd som stikker over fliseniveau. Andre stier er i så dårlig stand at der er et niveau forskel på 0/40 cm. Den asfaltere gårdsplads/legeplads er der brud og flere steder store krater der gør området farligt med fald risiko, og falder man på asfalt ved vi godt hvad der yderligere kan ske.

  Fjordlandsskolen, Skuldelev, belægningerne trænger til en opdatering/opretning.

  Jægerspris Skole, belægningerne i skolegården er ujævnt hvorved der er sisiko for at vride om på fødderne eller falde, asfalten ved sand/gynge området er der brud på enkelte steder huller i samt midt på stien stikker der gamle stolpe op over asfalten som giver en risiko for faldskade. En bom som adskiller legepladserne og cykel parkeringen mangler. Kampsten som er placeret mellem p-plads og stisystem er ikke afmærket eller afdækket med fodhegn som forhindre påkørsel.

  Slangerup Skole, afd. Byvang, enkelte trappetrin trænker til en udskiftning, gelænder ved trappe mangler, belægningen ligger generelt ujævnt, ingen afspærring eller bom ved opkørsel siden for indlevering.

  Slangerup Skole, afd. Lindegård, kantsten der adskiller p-plads og belægningsarealet på en kort strækning skal belægningen løftes eller hegn monteres der er 0/10 cm forskel på begge sider af kantstenene hvilket gør risikoen for faldskader store. Belægningerne mangler en opretning flere steder og der er brud på underlaget. Bom til at adskille p-plads og sti'erne mangler. På asfaltsti er der midt i stien et jernbeslag der er 0/7 cm over niveauet. Bom ved stejl sti mod Lindegårds Alle mangler, grundet den stejle bakke har cyklerne svært ved at stoppe før de er ude på vejen og sigtbarheden for enden af bakken er dårlige.

  Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby, belægningen enkelte steder burde rettes op ellers ingen kommentar.

  Trekløverskolen Falkenborg, Frederikssund, bom der skal adskille cykelparkering og vej mangler, gelænder ved trapper mangler, fodhegn til adskillelser af bede og stier mangler, her er kun et bræt ved jorden til adskillelse flere steder er det rådnet op, så står der kun et jernspyd og flagre over niveauet og falder man og rammer et af spydene kan man komme slemt til skade, risikoen for faldskade er væsentligt til stede.

  Ådalens Skole Frederikssund, gelændere til adskillelse af belægningsstier langs bygninger mod p-plads er mangelfuld, der er en skråning/niveau forskel på belægning og asfalt på 0/50 cm. Stisystemet fra bygning F mod bygning H mangler ligeledes et gelænder eller fodhegn for at mindste faldskader.

De skoler jeg har besøgt er der et vedligeholdelses svigt som kun dag for dag forværres og udsætter elever, lære og forældre i deres færden på skoleområderne.

Måske fejlen ligger et helt andet sted, kommunens ansatte burde måske gennemgå en godkendelsesprocedure for om de er egnet til det job de bestrider, har de, de fornødne egenskaber, uddannelser til at varetage kommunens interesser.

Publiceret 13 April 2019 00:00

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?