DEBAT: Nyt og spændende, men.....

Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti, Formand/ Velfærdsudvalget

Den svenske koncern Attendo åbner snart et privat friplejehjem på Lærkevej her i Frederikssund. For nylig kunne vi læse en stor artikel om det kommende friplejehjem i Frederiksborg Amts Avis. Her fortæller plejehjemsleder Bente Aastrup om det nye friplejehjem og dets visioner.

Det er spændende læsning om et friplejehjem, der kommer til at ligge midt i det pulserende byliv i Frederikssund. Bente fortalte i artiklen om de forskellige tilbud - hvor meget personale der skal være på friplejehjemmet, at der ikke skal betales indskud, at der er mulighed for tilkøb, at det er store lejligheder osv. Som formand for Velfærdsudvalget er jeg med i “følgegruppen til Attendo”, hvor vi jævnligt bliver informeret om udviklingen i byggeriet og de kommende faciliteter og forhold. Her har vi mulighed for at spørge ind til evt. uklarheder. Derfor synes jeg, at Bente i artiklen glemte at gå lidt i dybden med de forskellige tilbud. Hvad det betyder, når der ikke skal betales indskud ved indflytning. Hvilke tilkøb der er tale om. Hvad betyder det, når der tales om sportsbar, spabad og store lejligheder.

Det sidste fremkaldte ihvertfald nogle billeder hos mig, som desværre ikke helt blev indfriet, da jeg var på rundvisning på friplejehjemmet.

Jeg synes, Bente bl.a. glemte at fortælle, at konsekvensen ved det manglende indskud er, at boet/de pårørende kan risikere at skulle betale for istandsættelse af lejligheden. At muligheden for tilkøb kun gælder ekstra rengøring - ud over de obligatoriske tilkøb som mad og tøjvask.

At normeringen bliver den samme som på vores kommunale plejehjem osv.

Dansk Folkeparti mener det er positivt når private virksomheder ønsker at slå sig ned i Frederikssund. Det giver borgerne mulighed for at vælge frit, hvilket er vigtigt.

Attendo åbner om kort tid, og jeg hilser det nye private friplejehjem velkommen og god vind!

Publiceret 13 April 2019 00:00

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?