DEBAT: Infrastrukturen og belægninger ved kommunens skoler er i forfald

Peter Rasmussen, Dådyrvej, 4050 Skibby, bst.mdl DF i Frederikssund

Ti skoler i kommunen er besøgt, og infrastrukturen og belægninger på disse skoler er mere eller mindre i risiko gruppen for faldskader.

Hvordan er resten af skolerne i Frederikssund Kommune så ikke for ikke at glemme gymnasierne, handelsgymnasierne, friskoler, musikskole, ungdomsskoler eller børnehaver m.m.?

Ved et mindre tilsyn af nedenstående skoler er der fejl og mangler som kan være til skade for elever, lærer eller forældre der besøger områderne.

Ved tilsynet som var overfladisk vedr. infrastrukturen og belægninger hvordan er forholdene så ikke i selve bygningerne?

Det er kun et lille udsnit af det samlede antal skoler m.m. i kommunen der er set på, det kræver en mere koordinerede indsats for en kontrol af sikkerheden som pt. er mangelfuld.

Følgende skoler er besøgt og der er bemærkninger ved alle ti besøgte institutioner:

  Fjordlandsskolen, afdeling Skibby, Selsøvej 16, 4050 Skibby, asfalt sti langs børnehave fra skolegård mod marbækvej her mangler cykelbom, denne sti burde lukkes så alt til kørselsforhold sker fra selsøvej af, belægningerne flere steder ligger ujævnt nogle burde omlægges eller udskiftes.

  Skolen ved Herredet, Baygårdsvej 5, Ferslev, 4050 Skibby, flere steder på belægningerne er der ujævnt og niveau forskel på belægningen grundet et ældre underlag, risiko for faldskader.

  Fjordlandsskolen, afdeling Dalby, Solbakkevej 28, 3630 Jægerspris, bom der skal adskille stisystem ved børnehaven mod p-plads/cykelsti mangler. Enkelte chaussestens belægning skal rettes, her er risiko for at vride om på fødderne eller risiko for fald. Belægningsområderne ved bygningerne ligger en del ujævnt, i selv samme områder er der gamle jernspyd som stikker over flise niveau. Andre stier er i så dårlig stand at der er et niveau forskel på 0/40 cm. Den asfalterede gårdsplads/legeplads er der brud på og flere steder store krater der gør området farligt med fald risiko, og falder man på asfalt ved vi godt hvad der yderligere kan ske.

  Fjordlandsskolen, afdeling Skuldelev, Sølvkærvej 8, 4050 Skibby, belægningerne trænger til en opdatering/opretning.

  Jægerspris Skole, Møllevej 90, 3630 Jægerspris, belægningerne i skolegården er ujævnt hvorved der er risiko for at vride om på fødderne eller falde, asfalten ved sand/gynge området er der brud på enkelte steder huller i samt midt på stien stikker der gamle stolpe op over asfalten som giver en risiko for faldskade. En bom som adskiller legepladserne og cykel parkeringen mangler. Kampsten som er placeret mellem p-plads og stisystem er ikke afmærket eller afdækket med fodhegn som forhindre påkørsel.

  Slangerup Skole, afdeling Byvang, Strandstræde 24, 3550 Slangerup, enkelte trappetrin trænger til en udskiftning, gelænder ved trappe mangler, belægningen ligger generelt ujævnt, ingen afspærring eller bom ved opkørsel siden for indlevering.

  Slangerup Skole, afdeling Lindegård, Lindegårds Alle 18, 3550 Slangerup, kantsten der adskiller p-plads og belægningsarealet på en kort strækning skal belægningen løftes eller hegn monteres der er 0/10 cm forskel på begge sider af kantstenene hvilket gør risikoen for faldskader store. Belægningerne mangler en opretning flere steder og der er brud på underlaget. Bom til at adskille p-plads og sti'erne mangler. På asfaltsti er der midt i stien et jernbeslag der er 0/7 cm over niveauet. Bom ved stejl sti mod Lindegårds Alle mangler, grundet den stejle bakke har cyklerne svært ved at stoppe før de er ude på vejen og sigtbarheden for enden af bakken er dårlige.

  Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby, Højvang 8, 3600 Frederikssund, belægningen enkelte steder burde rettes op ellers ingen kommentar.

  Trekløverskolen Falkenborg, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund, bom der skal adskille cykelparkering og vej mangler, gelænder ved trapper mangler, fodhegn til adskillelser af bede og stier mangler, her er kun et bræt ved jorden til adskillelse flere steder er det rådnet op, så står der kun et jernspyd og flagre over niveauet og falder man og rammer et af spydene kan man komme slemt til skade, risikoen for faldskade er væsentligt til stede.

  Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund, gelændere til adskillelse af belægningsstier langs bygninger mod p-plads er mangelfuld, der er en skråning/niveau forskel på belægning og asfalt på 0/50 cm. Stisystemet fra bygning F mod bygning H mangler ligeledes et gelænder eller fodhegn for at mindste faldskader.

De skoler jeg har besøgt er der et vedligeholdelses svigt som kun dag for dag forværres og udsætter elever, lære og forældre i deres færden på skoleområderne.

Publiceret 25 March 2019 00:00