DEBAT: Har bakket op om Parkvej

Tina Tving Stauning, gruppeformand, Socialdemokratiets byrådsgruppe

"Socialdemokraterne har hele tiden bakket op omkring Parkvej 12. Tilbuddet på Parkvej var og er tænkt som et tilbud, der kan og skal hjælpe den enkelte sårbare borger der befinder sig et sted mellem direkte indlæggelse på psykiatrisk hospital og det at man ikke i øjeblikket kan være i eget hjem.

Parkvej 12 er derfor et nødvendigt tilbud om midlertidig at kunne bo og få afklaring på egen situation, få ro på og komme videre.

Derfor har det ikke været socialdemokratiets ønske at lukke Parkvej 12.

Parkvej 12 har selvfølgelig været diskuteret under budgetforhandlingerne både internt i den socialdemokratiske byrådsgruppe og sammen med de andre partiers gruppeformænd.

Vi blev betrygget i, at der blandt andet var ny lovgivning på vej og at der var sat en proces i gang omkring vores sociale tilbud. Desuden lavede vi sammen med resten af forligspartierne en aftale om, at anlægspuljen skulle drøftes først i 2019.

Den anlægsramme, som selv om den er beskeden, ville kunne have betalt bygningerne og lovliggjort konstruktionen bag, hvis ny lovgivning eller andet ikke reddede stedet. Jeg har gentagne gange anmodet borgmesteren om at starte drøftelserne om anlægspuljen op og har da også i eget fagudvalg forsøgt at samle anlægsønsker til de drøftelser, jeg ser frem til må komme.

At Socialtilsynet nu siger stop pr. 1.7. er jeg og resten af den socialdemokratiske gruppe kede af.

Allermest da der stadig mig bekendt endnu ikke er fundet andre brugbare løsninger for de sidste fire af de nuværende beboere.

Medarbejderne på Parkvej 12 i Jægerspris har gjort et solidt arbejde gennem de mange år på stedet og vi havde en forventning om, at tilbuddet kunne fortsætte.

Publiceret 16 March 2019 00:00

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?