DEBAT: Har bakket op om Parkvej

Tina Tving Stauning, gruppeformand, Socialdemokratiets byrådsgruppe

"Socialdemokraterne har hele tiden bakket op omkring Parkvej 12. Tilbuddet på Parkvej var og er tænkt som et tilbud, der kan og skal hjælpe den enkelte sårbare borger der befinder sig et sted mellem direkte indlæggelse på psykiatrisk hospital og det at man ikke i øjeblikket kan være i eget hjem.

Parkvej 12 er derfor et nødvendigt tilbud om midlertidig at kunne bo og få afklaring på egen situation, få ro på og komme videre.

Derfor har det ikke været socialdemokratiets ønske at lukke Parkvej 12.

Parkvej 12 har selvfølgelig været diskuteret under budgetforhandlingerne både internt i den socialdemokratiske byrådsgruppe og sammen med de andre partiers gruppeformænd.

Vi blev betrygget i, at der blandt andet var ny lovgivning på vej og at der var sat en proces i gang omkring vores sociale tilbud. Desuden lavede vi sammen med resten af forligspartierne en aftale om, at anlægspuljen skulle drøftes først i 2019.

Den anlægsramme, som selv om den er beskeden, ville kunne have betalt bygningerne og lovliggjort konstruktionen bag, hvis ny lovgivning eller andet ikke reddede stedet. Jeg har gentagne gange anmodet borgmesteren om at starte drøftelserne om anlægspuljen op og har da også i eget fagudvalg forsøgt at samle anlægsønsker til de drøftelser, jeg ser frem til må komme.

At Socialtilsynet nu siger stop pr. 1.7. er jeg og resten af den socialdemokratiske gruppe kede af.

Allermest da der stadig mig bekendt endnu ikke er fundet andre brugbare løsninger for de sidste fire af de nuværende beboere.

Medarbejderne på Parkvej 12 i Jægerspris har gjort et solidt arbejde gennem de mange år på stedet og vi havde en forventning om, at tilbuddet kunne fortsætte.

Publiceret 16 March 2019 00:00