Freja og Kasper bor på Parkvej 12. De frygter at skulle flytte:

Freja og Kasper bor på Parkvej 12. De frygter at skulle flytte. "Det er lettere at stå op om morgenen, når man har udsigt til en tryg hverdag," fortæller Freja. Foto: BM

DEBAT: Lukning af bostedet Parkvej 12 er ikke en løsning

Kirsten og Holger Skjerning, Morænevej 25, 3550 Slangerup.

I en fremragende artikel beskriver Lokalavisen den 12/3 problemerne for de unge på Parkvej 12. Problemer, som kommunen ikke har løst gennem nu mere end fire år.

Kommunen har tilsyneladende accepteret, at Socialstyrelsen kræver Parkvej 12 lukket. Men det er hverken en kollektiv løsning eller en løsning for de enkelte. Det medfører tvært imod meget store problemer.

Artiklen nævner ikke de konkrete løsninger, som længe har været foreslået, og som kommunen kunne have valgt.

    1. Langt den bedste – og billigste – løsning er, at kommunen køber bygningen af Domea, så bostedet kan lovliggøres og fortsættes i den nuværende, velkørende form. Det kan nås endnu!

    2. Kommunen kan finde et lige så velegnet sted, som beboerne og de tilknyttede pædagoger kan flyttes til.

    3. Kommunen kan erkende, at den ikke magter opgaven. Men kommunen er i henhold til Servicelovens §107 forpligtet til at sørge for en bolig og den nødvendige støtte, som de unge allerede nu er visiteret til. Det skal derfor være en løsning, som både tilgodeser de enkelte beboere – og helheden.

Under alle omstændigheder skal kommunen sørge for, at den nuværende ordning fortsætter, til en anden løsning er fundet.

Publiceret 15 March 2019 11:26