Freja og Kasper bor på Parkvej 12. De frygter at skulle flytte:

Freja og Kasper bor på Parkvej 12. De frygter at skulle flytte. "Det er lettere at stå op om morgenen, når man har udsigt til en tryg hverdag," fortæller Freja. Foto: BM

DEBAT: Lukning af bostedet Parkvej 12 er ikke en løsning

Kirsten og Holger Skjerning, Morænevej 25, 3550 Slangerup.

I en fremragende artikel beskriver Lokalavisen den 12/3 problemerne for de unge på Parkvej 12. Problemer, som kommunen ikke har løst gennem nu mere end fire år.

Kommunen har tilsyneladende accepteret, at Socialstyrelsen kræver Parkvej 12 lukket. Men det er hverken en kollektiv løsning eller en løsning for de enkelte. Det medfører tvært imod meget store problemer.

Artiklen nævner ikke de konkrete løsninger, som længe har været foreslået, og som kommunen kunne have valgt.

    1. Langt den bedste – og billigste – løsning er, at kommunen køber bygningen af Domea, så bostedet kan lovliggøres og fortsættes i den nuværende, velkørende form. Det kan nås endnu!

    2. Kommunen kan finde et lige så velegnet sted, som beboerne og de tilknyttede pædagoger kan flyttes til.

    3. Kommunen kan erkende, at den ikke magter opgaven. Men kommunen er i henhold til Servicelovens §107 forpligtet til at sørge for en bolig og den nødvendige støtte, som de unge allerede nu er visiteret til. Det skal derfor være en løsning, som både tilgodeser de enkelte beboere – og helheden.

Under alle omstændigheder skal kommunen sørge for, at den nuværende ordning fortsætter, til en anden løsning er fundet.

Publiceret 15 March 2019 11:26

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?