DEBAT: Gode lokale løsninger på sundhedsområdet

Af John Schmidt Andersen, borgmester.

Regeringens udspil om en sundhedsreform er det nyeste af en lang række initiativer, der øger kommunernes rolle og opgaveløsning på sundhedsområdet. I Frederikssund Kommune har vi arbejdet med at udvikle sundheden for hele befolkningen, og særligt samarbejdet mellem kommune, hospital og praktiserende læger er vokset og styrket de sidste 10 år.

Rehabilitering på hospitalet

Vi valgte at flytte vores Rehabiliteringsafdeling ind på hospitalet i 2015 for at styrke patientforløbet for borgeren og styrke samarbejdet med hospitalet. Det er vi lykkedes med, og vi har et godt samarbejde med Nordsjællands Hospital om at udvikle fælles indsatser i et nyt sundhedshus.

Foreløbig samarbejder vi om at styrke den sammenhængende indsats for mennesker med KOL, og vi begynder også snart at udvikle samarbejdet på akutområdet. Endelig går vi i foråret 2019 i gang med et samarbejde med hospitalet, Hillerød og Helsingør Kommuner om at afprøve et tværsektorielt akutteam. Kort fortalt handler det om, at mere behandling skal foregå i borgerens hjem og ikke på hospitalet. Vi er med til at gå forrest i denne udvikling i Nordsjælland.

Stigende efterspørgsel på sundhedsydelser

De kommende år bliver der mange flere ældre borgere. Og vi ved allerede nu, at det vil medføre en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og pleje- og omsorgsopgaver.

Selvom udviklingen i det nære sundhedsvæsen går i retning af, at flere borgere skal behandles hjemme, så er jeg stærkt bekymret for, at vi får brug for flere sengepladser, end det nye hospital er planlagt til at rumme. Derfor bør Frederikssund Hospital fastholdes som hospital og fælles sundhedshus for kommunerne i Nordsjælland.

Det virker som helt unødvendigt spild af skattekroner, hvis vi skal være med til at betale for et nyt fælles sundhedshus, når nu vi har et hospital, der fungerer.

Jeg synes, at f.eks. tilbud om lindrende behandling med fordel kunne udvikles i samarbejde mellem kommuner, læger og hospital. Ligeledes kunne lettere tilbud til borgere med psykiske sygdomme udvikles i et samarbejde og med afsæt i bygningerne på Frederikssund Hospital.

Bevar Frederikssund Hospital

Med udspillet om sundhedsreformen nævnes det, at alt, der ikke er svært, skal være nært. Det lyder både logisk og fornuftigt, men hvis man fastholder en lukning af Frederikssund Hospital risikerer borgerne i Frederikssund Kommune - især i Hornsherred - at komme meget langt væk fra behandlingen.

Så løsningen er helt enkel og nær: Bevar Frederikssund Hospital, og lad os finde de gode lokale løsninger på sundhedsområdet sammen med hospitalet, de praktiserende læger og de øvrige kommuner.

Publiceret 15 February 2019 11:31

SENESTE TV