DEBAT: Uholdbare mavefornemmelser contra virkeligheden

Poul Erik Skov Christensen, byrådsmedlem (A)

Når byrådsmedlemmerne skal tage stilling til fart på byernes og oplandets veje, man kan mene meget om dette tema. Jeg finder, at et fornuftigt afsæt er, hvad kan udledes af virkelighedens statistiske kendsgerninger?

Ser vi på tilgængelige statistikker over dræbte og tilskadekomne fodgængere, er virkeligheden, at den mindste gruppe af fodgængere overhovedet, der kommer til skade eller dør i trafikken, er under 6 år. Det er naturligvis forfærdelig når det sker, og vi skal hele tiden arbejde for færre trafikdrab og tilskadekomne. Den gruppe, der statistisk rummer flest dræbte og tilskadekomne blandt fodgængere er over 75 år, dernæst følger gruppen af fodgængere mellem 7 og 17 år.

Ser man på antallet af cyklister, der er dræbt eller tilskadekomne i trafikken er den gruppe der markerer sig for de største antal, cyklister mellem 35 og 64 år.

Vi bør vel også erindre hinanden om, at når vi taler om ulykker med lastbiler, så er mere end hver tredje dræbte og tilskadekommen i den type trafikulykker, at finde blandt de såkaldte bløde trafikanter.

Den tilgængelige statistik er meget mere omfattende, ovenstående blot nævnt for at signalere, at udfordringer for at sikre, sikker trafik, i virkeligheden er meget komplekse. I tillæg hertil har vi motorcykler og scootere og nu El løbehjul, El skateboards og Elcykler i trafikken. Mange forskellige typer trafikanter, som vi skal etablere sikker vejnet for. Det kræver omtanke.

I teknisk udvalg har et borgerligt flertal stemt imod, at sænke farten på enkelte vejstrækninger.

For mig er det umådelig trist, at et flertal øjensynlig baserer synspunkterne på egne mavefornemmelser, i stedet for tilgængelige facts.

En uomtvistelig kendsgerning er: Fart Dræber!

Det viser al erfaring.

Publiceret 12 February 2019 10:12

SENESTE TV

Barok i kirken

Onsdag den 3. juli lyder der velklingende barokmusik, som kan nydes i de helt rigtige omgivelser under Skibby Kirkes store hvælv, der gengiver stemningen og atmosfæren i musikken helt tæt på publikum.

Koncerten begynder klokken kl. 19.30, og du kan høre et helt nyt program med Bachs berømte Dobbeltkoncert for fløjte, barokviolin og cembalo, Vivaldis koncert "L'estro armonico” – Den harmoniske have, Couperins "Le Tic Toc Choc" – Vækkeuret, der løb løbsk! og ikke nok med det - Daquins "Le coucou" Gøgen, der ikke ville holde op med at kukke!

Programmet spilles af den italienske barokviolinist Roberto Falcone, fløjtenisten Mogens Friis og den svenske cembalist Anders Danman. Alle tre musikere er af international klasse med omfattende koncertvirksomhed både i Skandinavien og det øvrige Europa.