DEBAT: Uholdbare mavefornemmelser contra virkeligheden

Poul Erik Skov Christensen, byrådsmedlem (A)

Når byrådsmedlemmerne skal tage stilling til fart på byernes og oplandets veje, man kan mene meget om dette tema. Jeg finder, at et fornuftigt afsæt er, hvad kan udledes af virkelighedens statistiske kendsgerninger?

Ser vi på tilgængelige statistikker over dræbte og tilskadekomne fodgængere, er virkeligheden, at den mindste gruppe af fodgængere overhovedet, der kommer til skade eller dør i trafikken, er under 6 år. Det er naturligvis forfærdelig når det sker, og vi skal hele tiden arbejde for færre trafikdrab og tilskadekomne. Den gruppe, der statistisk rummer flest dræbte og tilskadekomne blandt fodgængere er over 75 år, dernæst følger gruppen af fodgængere mellem 7 og 17 år.

Ser man på antallet af cyklister, der er dræbt eller tilskadekomne i trafikken er den gruppe der markerer sig for de største antal, cyklister mellem 35 og 64 år.

Vi bør vel også erindre hinanden om, at når vi taler om ulykker med lastbiler, så er mere end hver tredje dræbte og tilskadekommen i den type trafikulykker, at finde blandt de såkaldte bløde trafikanter.

Den tilgængelige statistik er meget mere omfattende, ovenstående blot nævnt for at signalere, at udfordringer for at sikre, sikker trafik, i virkeligheden er meget komplekse. I tillæg hertil har vi motorcykler og scootere og nu El løbehjul, El skateboards og Elcykler i trafikken. Mange forskellige typer trafikanter, som vi skal etablere sikker vejnet for. Det kræver omtanke.

I teknisk udvalg har et borgerligt flertal stemt imod, at sænke farten på enkelte vejstrækninger.

For mig er det umådelig trist, at et flertal øjensynlig baserer synspunkterne på egne mavefornemmelser, i stedet for tilgængelige facts.

En uomtvistelig kendsgerning er: Fart Dræber!

Det viser al erfaring.

Publiceret 12 February 2019 10:12

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?