DEBAT: Uholdbare mavefornemmelser contra virkeligheden

Poul Erik Skov Christensen, byrådsmedlem (A)

Når byrådsmedlemmerne skal tage stilling til fart på byernes og oplandets veje, man kan mene meget om dette tema. Jeg finder, at et fornuftigt afsæt er, hvad kan udledes af virkelighedens statistiske kendsgerninger?

Ser vi på tilgængelige statistikker over dræbte og tilskadekomne fodgængere, er virkeligheden, at den mindste gruppe af fodgængere overhovedet, der kommer til skade eller dør i trafikken, er under 6 år. Det er naturligvis forfærdelig når det sker, og vi skal hele tiden arbejde for færre trafikdrab og tilskadekomne. Den gruppe, der statistisk rummer flest dræbte og tilskadekomne blandt fodgængere er over 75 år, dernæst følger gruppen af fodgængere mellem 7 og 17 år.

Ser man på antallet af cyklister, der er dræbt eller tilskadekomne i trafikken er den gruppe der markerer sig for de største antal, cyklister mellem 35 og 64 år.

Vi bør vel også erindre hinanden om, at når vi taler om ulykker med lastbiler, så er mere end hver tredje dræbte og tilskadekommen i den type trafikulykker, at finde blandt de såkaldte bløde trafikanter.

Den tilgængelige statistik er meget mere omfattende, ovenstående blot nævnt for at signalere, at udfordringer for at sikre, sikker trafik, i virkeligheden er meget komplekse. I tillæg hertil har vi motorcykler og scootere og nu El løbehjul, El skateboards og Elcykler i trafikken. Mange forskellige typer trafikanter, som vi skal etablere sikker vejnet for. Det kræver omtanke.

I teknisk udvalg har et borgerligt flertal stemt imod, at sænke farten på enkelte vejstrækninger.

For mig er det umådelig trist, at et flertal øjensynlig baserer synspunkterne på egne mavefornemmelser, i stedet for tilgængelige facts.

En uomtvistelig kendsgerning er: Fart Dræber!

Det viser al erfaring.

Publiceret 12 February 2019 10:12

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!