DEBAT: Stop hvor legen er god

Niels Martin Viuff, Byrådsmedlem (A)

Trafiksikkerhed er yderst vigtigt. Det kan vi alle blive enige om. Og der er efter min mening ingen grund til at gøre tingene mere komplicerede end nødvendigt.

I Teknisk Udvalg kigger vi i øjeblikket på hastighederne i byerne i kommunen, og min holdning er, at de steder, hvor børn leger, der skal hastigheden sættes ned til 40 kilometer i timen. Ikke så meget hokus pokus. Børn færdes og leger typisk på lukkede villaveje, og det er fint, hvis vi får sat farten helt ned disse steder. For min skyld kunne vi sætte farten helt ned til 30 disse steder.

Men farten i byerne bør til gengæld sættes til 50 kilometer i timen generelt for at sikre bedre afvikling af gennemkørslen.

Det kan ikke være rigtigt, at borgere i hele kommunen skal snegle sig igennem den ene 40 kilometer i timen zone efter den anden, det er jo uholdbart.

I Frederikssund har det således også været på tale, at lave en 40 kilometer i timen zone på hele Færgevej og et stykke af Marbækvej, men jeg er enig med flertallet i Teknisk Udvalg om, at hastighedsbegrænsningen her skal hedde 50 kilometer i timen.

Det er nemlig ikke vores opgave som politikere at komplicere tingene. Sæt farten ned, hvor legen er god og kør ordentligt derude!

Publiceret 11 February 2019 13:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!