DEBAT: Stop hvor legen er god

Niels Martin Viuff, Byrådsmedlem (A)

Trafiksikkerhed er yderst vigtigt. Det kan vi alle blive enige om. Og der er efter min mening ingen grund til at gøre tingene mere komplicerede end nødvendigt.

I Teknisk Udvalg kigger vi i øjeblikket på hastighederne i byerne i kommunen, og min holdning er, at de steder, hvor børn leger, der skal hastigheden sættes ned til 40 kilometer i timen. Ikke så meget hokus pokus. Børn færdes og leger typisk på lukkede villaveje, og det er fint, hvis vi får sat farten helt ned disse steder. For min skyld kunne vi sætte farten helt ned til 30 disse steder.

Men farten i byerne bør til gengæld sættes til 50 kilometer i timen generelt for at sikre bedre afvikling af gennemkørslen.

Det kan ikke være rigtigt, at borgere i hele kommunen skal snegle sig igennem den ene 40 kilometer i timen zone efter den anden, det er jo uholdbart.

I Frederikssund har det således også været på tale, at lave en 40 kilometer i timen zone på hele Færgevej og et stykke af Marbækvej, men jeg er enig med flertallet i Teknisk Udvalg om, at hastighedsbegrænsningen her skal hedde 50 kilometer i timen.

Det er nemlig ikke vores opgave som politikere at komplicere tingene. Sæt farten ned, hvor legen er god og kør ordentligt derude!

Publiceret 11 February 2019 13:00

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?