DEBAT: Naturen i Frederikssund #2

Ralph Sonne, cand.scient. i biologi, geografi og geologi. Tulipanvej 8, 3600 Frederikssund

Den vilde natur er forudsætningen for jordens overlevelse (citat fra Henry Thoreau)

Vi er nu nået til næste år i forhold til min artikel den 20. november 2018 om situationen for naturen i Frederikssund. Konkret er denne artikel inspireret af, at Park og Vej benægter kendskab til og tager afstand fra, at der et par måneder før jul er fældet en række raske asketræer i deres bedste alder langs Græse Å udfor svæveflyve pladsen.

Nu står kun de fine, hvide stubbe tilbage og minder om de dejlige træer, manglen på fuglefrø i den kolde vinter og på grøn planlægning i kommunen.

Tanken med denne artikel er, at kommunalbestyrelsen og vi borgere i det nye år må forholde os anderledes konkret til grundlaget for vores fremtid, som bygger på naturen, og det vel at mærke dybest set den vilde natur, som forsyner os med alt.

Den som det ikke er almindeligt at tale om, da den næsten er væk fra vor dagligdag og derfor knap eksisterer i vort travle hoved.

Men som trods alt med mellemrum dukker op i form af forskellige arter af ukrudt, mærkelige dyr og nedslidte økosystemer, og som vi spiser og udskiller til.

Her kan Frederikssund ikke længere klare den med pæne ord og hensigtserklæringer om grønne arealer og anden snak på hjemmesiden, samtidig med at man kun satser på by- og erhvervsudvikling.

Oven i købet uden at udvikle noget af banebrydende betydning, der ikke lige så godt kunne undværes eller ligge et andet sted.

I de første år, jeg boede i Frederikssund, blev der udarbejdet en større kommuneplan i 1978. En del borgergrupper deltog frivilligt, selv var jeg med til at anbefale, at alle nye huse skulle have sydvendt taghældning af hensyn til etablering af solvarmeanlæg og meget andet.

Siden er der unægtelig sket noget helt andet, og slet ingenting der berettiger os til at blive omtalt som klimakommune eller lignende.

Endsige berettiger at kommunen etablerer borgergrupper for så ikke at høre dem eller udrette noget. For eksempel ser jeg på sine vandringer her 40 år efter - udover affald, ødelagte naturområder og mere bebyggelse - nye huse og etageejendomme, der hverken er af træ eller med sydvendte tage og solpaneler.

Tværtimod bygges der på livet løs i stof- og energikrævende materialer med flade tage uden at udnytte disse. Det hjælper heller ikke ligefrem, at selv kommunen visse steder har installeret solpaneler på jorden, hvor de er skadelige for naturen ved at fortrænge denne frem for at kræve, at de installeres på tagene.

Det gode ved denne udvikling i sin helhed er, at det næppe kan blive dårligere for vort eksistensgrundlag.

Den ødelægger landskaberne – også fjorden under havets overflade - med deres oprindelige jordlag med det rene vand, mikroberne, planterne og dyrene. Og netop det indebærer, at vores fælles kommunalbestyrelse med blot lidt mere mod på livet kan gøre noget med fremtid i. Det gælder både forvaltningen af de naturfattige grønne arealer, hvor det hele skal udbydes i detaljer her i 2019. Og ikke mindst - efter de mange landspolitiske diskussioner – står det nu klart for enhver, at kommunalbestyrelsen også kan og bør rejse fredningssager for at sikre de sidste stumper natur. At der ved byudviklingen, som det så smukt hedder, ikke stilles krav om at opføre nye klimavenlige huse af træ og forsynet med solpaneler giver også gode fremtidsmuligheder for at høste lave frugter på denne front.

Det er klædeligt, at man i Frederikssund Kommunes Klimahandlingsplan bl.a. åbent indrømmer, at der allerede arbejdes med (citat) ”lappeløsninger” og ”analyser af kloaksystemet”.

Efter at vi har været bagud i mange årtier, er der således gode muligheder for gedigne fremskridt i det nye år, det vil vi glæde os til.

Publiceret 06 February 2019 18:07

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?