DEBAT: Politi tættere på lokalområder

Rasmus Stoklund, folketingskandidat i Frederikssund-kredsen (S)

Den centralisering man det seneste år har gennemført af politiet i Nordsjælland, får nu de negative konsekvenser, som vi var mange, der frygtede.

Ledelsen i Nordsjællands Politi har gennemført reformen på trods af de bekymringer, som blandt andre tillidsmand på politistationen i Frederikssund, Kim Dueholm, gav udtryk for allerede i december 2017. Dueholm var bekymret over den nye struktur, som han forventede ville medføre negative konsekvenser for borgerne i de områder, hvor der ikke længere skulle være udkørende patruljer.

De forringede responstider viser nu, at han fik ret.

Politiet skal sikre tryghed i de større byer i Nordsjælland, men det må ikke blive på bekostning af landområderne. Borgerne i såvel Hornsherred som kommunens øvrige landområder skal være trygge ved, at politiet har mulighed for at komme, når man ringer. Derfor er jeg også helt enig med Marlene Harpsøe fra DF i, at justitsministeren nu må på banen.

Ansvaret ligger ikke alene hos Nordsjællands Politi.

Fra Christiansborg må rammerne for politiet forbedres. Politireformen fra 2007 har betydet, at der i dag er 30 pct. færre politistationer i Danmark, og siden er tilfredsheden med politiets lokale indsats faldet.

Der er behov for et opgør med centraliseringen, så politiet får bedre mulighed for at have lokalkendskab samt udføre forebyggende og tryghedsskabende indsatser i lokalområderne. Bundlinjen er, at reformen af Nordsjællands Politi er en ommer. Politiet skal være i nærheden og ikke ende med at være en sjælden gæst i en geografisk stor kommune som Frederikssund

Publiceret 10 January 2019 11:43

SENESTE TV