Fokus på børns trivsel og muligheder i Frederikssund Kommune

Susanne Bettina Jørgensen, Ventevej 6, 4050 Skibby, Formand for Social- og Sundhedsudvalget (A),

Der er lavet undersøgelser, der viser sammenhængen mellem børns trivsel og de sociale vilkår, børnene vokser op i.

Det har ingen betydning for børns trivsel, om man vokser op i byen eller på landet – det er alt det udenom, der betyder noget.

Ensomhed, overvægt og risikoadfærd forekommer både i byen og på landet.

Der er dog ingen tvivl om, at mulighederne for at kunne deltage i forskellige fritids- og sportsaktiviteter er afgørende for børns udvikling og trivsel, og på det område er der forskel på børns muligheder alt efter, hvor de bor. Derfor skal vi i Frederikssund kommune sikre, at der er gode tilbud om fritidsaktiviteter til alle børn og unge tæt på der, hvor børnene bor.

Der tales for tiden meget om ”fattigdom” og ”fattige børn”.

Alle børn i Frederikssund kommune skal have mulighed for at have et sundt og godt liv og fritidsliv.

Det sunde skal være i fokus allerede, når barnet bliver født, og det gode liv, fritidsliv og trivslen skal være i fokus alle steder, hvor barnet kommer.

Der arbejdes på børneområdet med en trivselsstrategi.

Jeg vil konkret arbejde for, at Social- og Sundhedsudvalget sikrer det tværgående samarbejde om børns trivsel og muligheder, så sunde madvaner, livsstil, bevægelse, fritidsaktiviteter og læring bliver knyttet sammen.

Kun på denne måde kan vi sikre en høj trivsel, og der skal ikke herske tvivl om, at børn og børns vilkår står meget højt på den socialdemokratiske dagsorden både landspolitisk og kommunalpolitisk.

Publiceret 07 January 2019 00:00

SENESTE TV