Nemme løsninger - svære konflikter

Bjørn Tving Stauning, Jernbanegade 29 D, 3600 Frederikssund

Det er rigtigt, som Jørgen Olsen (V) skriver i et læserbrev d. 27 nov.. at Vingebyggeriet er i skarp konkurrence med både Hillerød, Egedal, Roskilde og Hedehusene. Alle steder har man skærpet kravene til boligbyggeriet, både hvad angår arkitektur og byggematerialer. Det forlyder også, at byggeprojekterne de andre steder forløber planmæssigt, mens Vinge endnu ikke er kommet i omdrejninger.

JOs medicin er at slække på "de dyre forkromede planer, og den rigide lokalplan" for i stedet at opføre "et traditionelt parcelhuskvarter" JO mener, at man i Vinge "satser på det, som åbenbart ikke sælger".

En traditionel recept for byggeri lyder: Hurtigst muligt, billigst muligt og solgt i en fart! Det har skabt en masse dårligt byggeri, som viste sig at blive langt mere bekostelig, end det behøvede, hvis man fra starten havde indregnet bygningens driftomkostninger på længere sigt. Måske vil de nuværende økonomiske hurdler blive løst, hvis der slækkes på kravene til kvalitet - men det kan udvikle sig til en økonomisk lussing for de kommende ejere.

Både stationen og en kommende motorvej vil give væsentlige salgsfordele. Men det er ikke rimeligt, at fornuftige byggeprojekter i nabokommunerne, skal mødes af unfair konkurrence fra discount løsninger, der alene har formålet at konsolidere en slunken kassebeholdning i Frederikssund. Lidt anstændighed må der være plads til.

Men det var måske ikke kvaliteten JO mente? Og hvad er der galt med et "traditionelt parcelhuskvarter"? I Frederikssund, Skibby, Græse Bakkeby og Slangerup var der det galt, at energiforsyning ikke havde været inde i byggefasen, fordi man valgte at klare sig ved den nemmeste af alle løsning: Naturgas! Et spring over hækken, hvor gærdet er lavest.

I dag kræver lovgivningen, at naturgas til rumopvarmning skal udfases, og selvom kommunerne i visse tilfælde kan give dispensation, når der i forvejen ligger gas i området, er den løsningen ikke tidssvarende. Det er et bagstræberisk perspektiv, som også skal vurderes i forhold til kommunens meget store CO2-udledning.

En metode, som mange benytter i dag (også i Vinge), er varmepumper. Ulempen er, at de trækker støjzoner til sig. I tæt bebyggelse kan det hurtigt blive problematisk.

En hensigtsmæssig plan for Vinge bliver derfor noget med fjernvarme - men så begynder vi at nærme os "de dyre forkromede planer og den rigide lokalplan". Det er ikke utænkeligt, at mange mennesker umiddelbart vil slutte op om Jørghen Olsens kortsigtede perspektiv for at undgå skatteforhøjelsen og de mange besparelser, men det kan blive katastrofale beslutninger. Hvis byrådet ikke fastholder og videreudvikler Vinge som et ambitiøst, bæredygtigt projekt, har de ikke blot mistet fodfæstet - de har tabt det hele på gulvet.

-----

Publiceret 10 December 2018 10:58