DEBAT: Vi kan ikke vente med at komme i gang

Tina Tving Stauning, Gruppeformand, Socialdemokratiet

Der er ét område, hvor Frederikssund Kommune kan gøre den absolut største forskel for vores borgere og verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø. Socialdemokratiet vil en klimaindsats her og nu. For det første, fordi vi tør gå forrest med store visioner. For det andet, fordi vi kan. Og for det tredje, fordi der er brug for det.

Derfor anbefaler vi blandt andet Frederikssund Byråd:

    At fastsætte en målsætning om 5 % CO2-reduktion pr. år.

    At Frederikssund Kommune indenfor egne rammer er uafhængige af fossile brændstoffer senest år 2030.

    At Borgmesterpagten tiltrædes pr. 1. januar 2019.

    At Byrådet allerede i første kvartal 2019, sammen med borgerne og Klimarådet, konkret drøfter, hvilke tiltag der skal igangsættes allerførst for at nå disse mål.

I Frederikssund Kommune har der været støttet op omkring etablering af diger. Kriseberedskabet er opdateret. Der har været arbejdet med at nedbringe energien i de kommunale bygninger. Der er kommet bedre og flere muligheder for at sorterer affald til genanvendelse. Klimasikringsprojekter omkring regnvand fra oven er etableret. Ja på mange fronter har vi i Frederikssund Kommune rykket på nødvendige klima- og miljøtiltag, men der er lang vej endnu med den grønne omstilling. Det kommunalt nedsatte Klimaråd i Frederikssund Kommune er kommet med flere anbefalinger. Senest har Frederikssund Kommune forpligtet sig til yderligere tiltag ved at underskrive en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være KlimaPlus kommune. Det kræver handling!

Hvis vi skal løse udfordringerne, før det er for sent, er det helt afgørende, at Frederikssund Kommune kommer med i den grønne omstilling, så vi også lokalt kan leve op til FN’s 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden.

Derfor har socialdemokratiet fremsat en lang række Grønne miljø- og klimatiltag. Vi kan ikke vente med at komme i gang.

Publiceret 30 November 2018 11:33

SENESTE TV

Bro gør Hornsherred attraktivt: Investor vil bygge 100 boliger

Ikast-firmaet Klimahuse A/S har en ny udstykning med omkring 100 boliger på vej ved Selsøvej i Skibby. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Forslaget til en lokalplan for området er netop sendt til Frederikssund Kommune, oplyser Claus Keld Hansen, som er medejer af Klimahuse A/S til avisen.

Rejsegilde fejret med pølser og kakao

"Det er den bro, der kommer, som gør, at vi har kigget på den side af fjorden - det at man lige pludselig kan ramme Rådhuspladsen i København på tre kvarter, som nogle siger - eller det bliver i hvert fald væsentligt hurtigere end at køre omkring Roskilde. Skibby er en driftig by med en fantastisk natur, og der er alt det, man som familie har brug for, med nyt børnehus, skole og butikker," siger Claus Keld Hansen fra Klimahuse A/S til Frederiksborg Amts Avis.