DEBAT: Vi kan ikke vente med at komme i gang

Tina Tving Stauning, Gruppeformand, Socialdemokratiet

Der er ét område, hvor Frederikssund Kommune kan gøre den absolut største forskel for vores borgere og verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø. Socialdemokratiet vil en klimaindsats her og nu. For det første, fordi vi tør gå forrest med store visioner. For det andet, fordi vi kan. Og for det tredje, fordi der er brug for det.

Derfor anbefaler vi blandt andet Frederikssund Byråd:

    At fastsætte en målsætning om 5 % CO2-reduktion pr. år.

    At Frederikssund Kommune indenfor egne rammer er uafhængige af fossile brændstoffer senest år 2030.

    At Borgmesterpagten tiltrædes pr. 1. januar 2019.

    At Byrådet allerede i første kvartal 2019, sammen med borgerne og Klimarådet, konkret drøfter, hvilke tiltag der skal igangsættes allerførst for at nå disse mål.

I Frederikssund Kommune har der været støttet op omkring etablering af diger. Kriseberedskabet er opdateret. Der har været arbejdet med at nedbringe energien i de kommunale bygninger. Der er kommet bedre og flere muligheder for at sorterer affald til genanvendelse. Klimasikringsprojekter omkring regnvand fra oven er etableret. Ja på mange fronter har vi i Frederikssund Kommune rykket på nødvendige klima- og miljøtiltag, men der er lang vej endnu med den grønne omstilling. Det kommunalt nedsatte Klimaråd i Frederikssund Kommune er kommet med flere anbefalinger. Senest har Frederikssund Kommune forpligtet sig til yderligere tiltag ved at underskrive en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være KlimaPlus kommune. Det kræver handling!

Hvis vi skal løse udfordringerne, før det er for sent, er det helt afgørende, at Frederikssund Kommune kommer med i den grønne omstilling, så vi også lokalt kan leve op til FN’s 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden.

Derfor har socialdemokratiet fremsat en lang række Grønne miljø- og klimatiltag. Vi kan ikke vente med at komme i gang.

Publiceret 30 November 2018 11:33

SENESTE TV

Barok i kirken

Onsdag den 3. juli lyder der velklingende barokmusik, som kan nydes i de helt rigtige omgivelser under Skibby Kirkes store hvælv, der gengiver stemningen og atmosfæren i musikken helt tæt på publikum.

Koncerten begynder klokken kl. 19.30, og du kan høre et helt nyt program med Bachs berømte Dobbeltkoncert for fløjte, barokviolin og cembalo, Vivaldis koncert "L'estro armonico” – Den harmoniske have, Couperins "Le Tic Toc Choc" – Vækkeuret, der løb løbsk! og ikke nok med det - Daquins "Le coucou" Gøgen, der ikke ville holde op med at kukke!

Programmet spilles af den italienske barokviolinist Roberto Falcone, fløjtenisten Mogens Friis og den svenske cembalist Anders Danman. Alle tre musikere er af international klasse med omfattende koncertvirksomhed både i Skandinavien og det øvrige Europa.