Fioma grunden. Arkivfoto

Fioma grunden. Arkivfoto

Debat: Bevar et stykke lokalt industrihistorie

Af Anita Jørgensen, Amledsvej 5, 3600 Frederikssund

DEBAT Ved byrådsmødet 31. oktober 2018 vedtog et spinkelt flertal at droppe igangsættelse af nyt bibliotek på FIOMA-grunden. En aftale som de selv samme partier havde vedtaget 11. oktober 2017 for budget 2018-21. Det var kort før kommunalvalget, og før Vinge-kollapset.

Nu vil man sælge hele FIOMA til nedrivning, selvom flere af bygningerne ifl. SAVE-registret har høj bevaringsværdi. Jeg undrer mig meget over denne ”kovending”.

Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik, var en af Frederikssunds ældste industrivirksomheder, grundlagt i 1878 af jernstøber H.P. Larsen fra St. Rørbæk, som i øvrigt blev Frederikssunds første folkevalgte borgmester 1918-21. Som sidebemærkning kan nævnes, at H.P. Larsens fætter, der også var fra St. Rørbæk, grundlagde Nordsten i Hillerød, som i dag huser kulturhuset ”Klaverfabrikken”.

I 1938 overtog William Berntsen FIOMA og drev den frem til 1979. Udover at være en driftig erhvervsmand var Berntsen en kendt sejlsportsmand og OL-sølvvinder i 1960. WB var i 1960erne medlem af Frederikssund Byråd for liste C.

Ifl. skøde købte Frederikssund kommune FIOMA 1. januar 1996 for 2.25 mio. (I dag vurderet til 7.4 mio.) mhp. på etablering af et nyt bibliotek til erstatning for det midlertidige fra 1938.

Begrundelsen for salg er, at grunden er forurenet og vil være dyr at rense. Mon ikke en salgspris vil blive reduceret med det beløb, en rensning koster?

Ejendommen har ikke, som nogle påstår, stået tom i 40 år. Der har været aktiviteter i mange af bygningerne. Da kommunen købte ejendommen, var lejlighederne udlejet, og kommunen overtog lejemålene (ifl. skødet).

Ejendommen har i tidernes løb huset mange forskellige aktiviteter bl.a. Frederikssund kommunes beskæftigelses- og genbrugsafdeling, legestue og kunstneratelier. I den store hal har vikingeskibet Sif Ege vinterhi. I den lille hal har ungdomsskolen i over 20 år haft knallertskole og motorlære.

FIOMA er nu en skamplet for byen, ingen tvivl om det, men det ville klæde politikerne at få lavet et projekt, som bevarer lidt af byens industrihistorie og samtidig ærer to af byens ”driftige sønner”.

Det må kunne lade sig gøre at få lavet en spændende projekt, som man har kunnet i Hillerød, Helsingør og Frederiksværk, Odense, Assens etc. Måske kan Mangor og Nagels projekt fra 1996 bruges?

Jeg vil anbefale kommunen at kontakte Realdania, da fonden netop yder støtte til den slags formål. (Frederikssund kommune har kun søgt Realdania en gang, ifb. med udvidelsen af Willumsens Museum i 2002). Og naturligvis bør projektet indeholde et nyt bibliotek/kulturhus.

Publiceret 29 November 2018 00:00

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?