Efter måneders vejarbejde blev Færgevej tidligere i år igen åbnet for alle trafikanter. Men det går for stærkt for en stor del af dem, mener Erik Huusfeldt Larsen og Flemming Bülow.

Efter måneders vejarbejde blev Færgevej tidligere i år igen åbnet for alle trafikanter. Men det går for stærkt for en stor del af dem, mener Erik Huusfeldt Larsen og Flemming Bülow.

Hvert døgn overskrider 1300 biler hastighedsgrænsen på Færgevej

Erik Huusfeldt Larsen, Færgevej 69, Flemming Bülow, Færgevej 75, Frederikssund

Erik Huusfeldt Larsen

Det er almindelig kendt, at Færgevej er meget trafikeret.

En splinterny trafikmåling viser, at der kører 6000 biler igennem Færgevej hvert døgn.

Men desværre viser målingen også, at næsten hver fjerde trafikant overskrider hastighedsgrænsen på 50 km/t, der gælder på strækningen fra Egernvej til J. F. Willumsensvej.

Teknisk udvalg har for nylig taget spørgsmålet om lavere hastighedsgrænser i kommunen på dagsordenen.

Det blev nemlig aftalt som led i den politiske beslutning om Færgevejs renovering og flugter med den ny Hastighedsbekendtgørelse, der muliggør kommunal beslutning om lokal fastsættelse af lavere hastighedsgrænser.

Den nye trafikmåling viser netop at det også var en relevant politisk beslutning.

Det er vores overbevisning, at en lavere hastighedsgrænse end 50 km/t er, f.eks. 40 km/t, medfører lavere trafikstøj og bedre personsikkerhed, da bremselængden reduceres markant ved den lavere hastighedsgrænse.

Effekten heraf er især af betydning for trafikken fra sidevejene og ud på (og over) Færgevej. En nedsættelse til 40 km/t vil således reducere risikoen for ulykker, og vil ifølge politiet ikke være til gene for trafikafviklingen.

Transporttiden øges nemlig kun med ganske få sekunder per tilbagelagt kilometer. Hastighedsgrænserne på Færgevej er i dag temmelig forvirrende, da der er en maksimalt tilladt hastighed på 40 km/t på vejen nærmest byen og på 50 km/t på resten af vejen.

Vi anbefaler, at der rådes bod på denne ulogiske, politiske beslutning om hastigheden og indføres en ensartet grænse på 40 km/t i hele vejens længde.

Dette vil øge sikkerheden og samtidig skabe en mere ensartet trafikafvikling. Kunne vi samtidig få opsat endnu en hastighedsmåler med blink for trafikken i retningen mod nordvest, f.eks. ved Slåenbakke Alle, så ville vi sikkert kunne nedbringe nogle af de mange hastighedsoverskridelser.

Vi opfordrer derfor Teknisk Udvalg til at indstille til Byrådet, at man benytter den nye Hastighedsbekendtgørelse til en sænkning af den højst tilladte hastighed i kommunens byområder, herunder på den stærkt trafikerede Færgevej.

Publiceret 27 November 2018 00:00

SENESTE TV