BEVAR ET STYKKE LOKALT INDUSTRIHISTORIE

Anita Jørgensen, Amledsvej 5, 3600 Frederikssund

Anita Jørgensen, Amledsvej 5, 3600 Fr-sund

Ved byrådsmødet 31. oktober 2018 vedtog et spinkelt flertal at droppe igangsættelse af nyt bibliotek på FIOMA-grunden.

En aftale, som de selv samme partier havde vedtaget 11. oktober 2017 for budget 2018-21.

Det var kort før kommunalvalget, og før Vinge-kollapset blev kendt.Nu ønsker man i stedet at sælge hele FIOMA til nedrivning til trods for, at flere af bygningerne ifl. SAVE-registret har en høj bevaringsværdi.

Jeg undrer mig meget over denne ”kovending”.Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik, som den oprindelig hed, var en af Frederikssunds ældste og største industrivirksomheder, grundlagt i 1878 af jernstøber H.P. Larsen fra St. Rørbæk, og blev etableret i Kirkegade i 1884. H.P. Larsen blev i øvrigt Frederikssunds første folkevalgte borgmester 1918-21.

Som en sidebemærkning kan nævnes, at H.P. Larsens fætter, der også var fra St. Rørbæk, grundlagde den store maskinfabrik Nordsten i Hillerød, som i dag huser kulturhuset ”Klaverfabrikken”.

I 1938 overtog William Berntsen FIOMA og drev den frem til 1979. Udover at være en driftig erhvervsmand var Berntsen også en kendt sejlsportsmand, der bl.a. vandt sølv ved OL i Rom i 1960.

WB var i 1960erne medlem af Frederikssund Byråd for liste C.

Ifl. skøde købte Frederikssund kommune FIOMA 1. januar 1996 for 2.25 mio. (I dag vurderet til 7.4 mio.) med henblik på etablering af et nyt bibliotek til erstatning for det midlertidige fra 1938, som stadig ligger i Jernbanegade.

Begrundelsen for et salg er, at grunden er forurenet og vil være dyr at rense. Mon ikke en salgspris vil blive reduceret med det beløb, en rensning koster?

Ejendommen har ikke, som nogle påstår, stået tom i 40 år.

Der har været aktiviteter i mange af bygningerne.

Da kommunen købte ejendommen, var lejlighederne udlejet, og kommunen overtog lejemålene (ifl. skødet).

Ejendommen har i tidernes løb huset mange forskellige aktiviteter bl.a. Frederikssund kommunes beskæftigelses- og genbrugsafdeling, legestue og kunstneratelier.

I den store hal har vikingeskibet Sif Ege vinterhi.

I den lille hal har ungdomsskolen i over 20 år haft knallertskole og motorlære.FIOMA er nu en skamplet for byen, ingen tvivl om det, men det ville klæde politikerne at få lavet et spændende projekt, som bevarer lidt af byens industrihistorie og samtidig ærer to af byens ”driftige sønner”. Måske kan det projekt, som Mangor og Nagel udarbejdede i 1996, stadig bruges?

Det må kunne lade sig gøre, som det har kunnet i mange andre danske købstæder, som f.eks. i Hillerød, Helsingør og Frederiksværk.

Jeg vil anbefale Frederikssund kommune at kontakte Realdania med et projekt, da fonden yder støtte til den slags formål. (Frederikssund kommune har kun søgt Realdania en gang, og det var ifb. med udvidelsen af Willumsens Museum i 2002).

Og naturligvis bør projektet indeholde et nyt bibliotek/kulturhus, for ”der skal være skal være noget at komme efter”, som en tidligere læserskribent skrev.

Publiceret 26 November 2018 00:00

SENESTE TV