DEBAT: Er Heimdalsvej blevet ghetto i Frederikssund?

Inge Messerschmidt, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Inge Messerschmidt

Det vi alle frygtede, er blevet hverdag for beboerne på Heimdalsvej.

Dansk Folkeparti advarede allerede tidligt mod den negative udvikling, konsekvenserne af nedlæggelse af det lokale nærpoliti ville medføre.

Længere responstider og mere utryghed.

Og advarslen er desværre blevet til den sande virkelighed.

I begyndelsen af 2018 udtrykte boligselskabet FAB ligeledes stor bekymring omkring dette. Utryghed og chikaner på Heimdalsvej, der eskalerer.

Det er bare ikke i orden.

Det er ikke i orden, at beboere ikke trygt kan færdes frit uden at blive råbt af og kaldt de værste gloser.

Det er ikke i orden, at man ikke føler sig tryg ved sit eget hjem uden risiko for chikane.

Det er ikke i orden, at man som beboer ikke trygt kan bruge udenomsarealerne.

Det er ikke i orden, at man ikke trygt kan benytte vaskeriet.

Det er ikke i orden, at biler bliver brændt af eller smadret.

Det er ikke i orden, at der åbenlyst foregår kriminelle handlinger.

Er Heimdalsvej blevet en ghetto, hvor forholdene er løbet løbsk?

Lokalpolitiet skal tilbage i Frederikssund.

Publiceret 21 November 2018 00:00

SENESTE TV