DEBAT: Den kommunale dagpleje bliver fortid, hvis der ikke snart gribes ind

Annette Meller, formand for pædagogisk sektor, i FOA-Frederikssund

Kommunerne mangler penge, og hvert år skal der findes besparelser i budgetterne. Dagplejen har gennem flere år stået for skud, der er reduceret væsentligt gennem de seneste år.

En af besparelserne har været at lægge dagplejen ind under institutionsområdet ledelsesmæssigt, opsige næsten alle dagplejekonsulenterne, så den daglige sparring og ledelse varetages af institutionens personale.

Politisk er der vilje til Dagplejen, men kære politikere, I er i gang med at nedbryde Dagplejen langsomt.

Med de få dagplejere der er i dag, er der større afstand til gæstepleje, det er problematisk for nogle forældre at skulle køre 5 km. på cykel for at aflevere sit barn, og dermed er en dagplejeplads ikke en mulighed for alle.

På landsplan går 38 % af de 0-2-årige i Dagpleje, vi nærmer os ikke tilnærmelsesvis den procentsats i vores kommuner, og hvorfor? Dagplejen har den normering, der burde være i institutionerne, 4-5 børn pr. voksen, et hjemligt miljø med kompetente voksne og en hverdag med nærvær, nysgerrighed og omsorg for de mindste i samfundet.

I en tid med stigende børnetal afskediges flere Dagplejere, hvorfor?

Forældrene får ikke deres ønske om en plads i dagplejen opfyldt, men henvises til vuggestue, hvorfor?

FOA-Frederikssund går ind for bevarelse af muligheden for frit valg mellem dagpleje og institution, med udgangspunkt i barnets tarv og familiens behov.

Vi ser med stor bekymring på denne udfordring, og vi er til en hver tid klar til at samarbejde for at finde løsninger, så Dagplejen kan bestå med de fordele der er ved at vælge Dagpleje.

.

Publiceret 18 November 2018 00:00

SENESTE TV