DEBAT: En katastrofe forsvinder ikke med tavshed

Peter Rasmussen, Dådyrvej 105, 4050 Skibby

Peter Rasmussen, Dådyrvej 105, 4050 Skibby

Vinge glemmes ikke. Ikke for at rode op i Vinge-katastrofen, men i længere tid har kommunen, byrådet med borgmesteren i spidsen holdt kortene tæt, det er ikke svært at vurdere at den mængde økonomisk indskud der pt. er lagt i projektet ikke rækker.

Med en smut forbi området "Vinge" så ser man næste intet, en skuffelse til snart en halv milliard.

Dermed sagt er jeg bestemt ikke imod projekt "Vingeskudt And", tvært imod så håber jeg at fremtidige økonomiske indskud, der skydes efter Vinge, tages fra salg af grunde i området og dermed undlader at spare flere steder i kommunen, som rammer borgerne og til tider, stramninger som har/kan have katastrofale følge.

Den investering svarer ikke overens med provenuet, man forventer over en årrække, og hvor mange millioner skal der yderligere investeres?

Det kommer nok frem, når de er bevilget.

Man må håbe byrådet i fremtiden bruger sin sunde fornuft, inden de igen skal stemme vedr. Vinge.

Hermed er det bestemt ikke alt i byrådet og med borgmesteren i spidsen, der er negativt. Et byråd er naturligvis et udsat folk, deres stemme kan både have positivt og negativt udfald, det er kun et spørgsmål om hvilken side af bordet man sidder.

Frederikssund idrætsby- frederikssund Kommune har opgivet at vedligeholde de gamle slidte idrætsanlæg.

I stedet har kommunen valgte en ambitiøs og velplanlagt løsning med at opføre en helt ny idrætsby, der over en årrække vil udbygges til at rumme en stor del af Frederikssunds idrætsliv.

Skal det så ses at i den nære fremtid, lukker idræts facilitet i Jægerspris, Skibby, Skuldelev og måske Frederikssund for at flytte alt idræt til Frederikssund Idrætsby, det bliver noget af en transport der så skal til for at gå til idræt i Frederikssund.

Bygherre: Frederikssund Kommune.

Bevilling: 8.300.000 kr.

Anlægssum: 141.000.000 kr.

Areal: 6.540 m² - heraf 3.450 m² svømmehal og 3.090 m² aktivitetsplads.

Umiddelbart er ideen glimrende med Frederikssund idrætsby, så længe det ikke skader idræts aciliteterne i byerne omkring Frederikssund eller er årsag til igen en skattestigning.

FiomaBeslutningen onsdag har gjort det muligt at bygge boligere midt i Frederikssund. Perfekt jeg håber bare, at i denne proces man vil se på bofællesskab for 60+ med en husleje, der er overkommelig for alle, området er perfekt for boligere grundet nem adgang til indkøb samt transport.

Repræsentanter i byrådet burde forbydes adgang til projekter byrådet stemmer igennem, her er tænkt på projekter hvor en byggegrund eller anden lejlighed gør det muligt for en byggeherrer at tilgodese ens egen interesse.

Beslutninger der er vedtaget i byrådet skal og må ikke have indflydelse på repræsentanterne eller nære bekende heraf.

Det er ikke alt der behøver at være negativt.

Det er selvsagt ikke nemt at tilfredsstille alle, men der sker heller ikke noget at ting sker i en hastighed hvor økonomi og fornuft følges ad.

Som det er nu bør alle i byrådet stoppe op og se i alle verdens hjørner i kommunen, renoveringer og vedligeholdelser behøver ikke altid være uoverskuelig men en mulighed, i skal huske nogle borgere kan have svært ved at komme frem og tilbage indenfor egen kommune.

Jeg vil afslutte med at sige, nogle gange er byrådets beslutninger en nødvendighed, og kan have et uheldigt udfald.

Publiceret 04 November 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!