Kom ud af regnearket og ind i virkligheden

Ole Peltola Muslingevej 7, 3630 Jægerspris

Politikerne får en gylden chance for at kigge på livskvaliteten og sammenhængskraften i kommunen - ikke mindst for borgerne i landsbybæltet i Hornsherred - når man via debatten om en ny tildelingsmodel til skolerne uværgeligt kommer til at debattere skolestrukturen og de små skolers eksistens.

Historisk set har kommunen ført en kaotisk, grænsende til forfejlet skolepolitik gennem de sidste mange år - godt hjulpet af Folketinget og loven om den nye folkeskolereform.

Kommunens egne fiaskoer dækker over en pædagogisk zig-zag kurs fra Frederikssund Folkeskoles Fornyelse (som pludselig blev droppet) over en “krig” med lærerne om en arbejdstidsaftale og en skolestrukturændring trukket ned over hovederne på alle brugere og interessenter.

Og ud fra KAOS gennem ovenstående, en forundring hos forvaltning og byråd over at der ikke ses bedre resultater. Det skyldes nok en mangel på indsigt i skoleforhold begge steder.

Samtidig har kommunen oplevet en stor udsivning af elever fra folkeskolerne til privatskolerne - nu vokset til over 15% af alle eleverne - SAMT en voldsom forøgelse af udgifterne til ekskluderede elever! Alt i alt ringer stort set samtlige alarmklokker!

Men det værste er at skolepolitikken føres ISOLERET fra den øvrige virkelighed - altså uden forståelse for og indsigt i at hvert eneste område af kommunen er unikt og derfor ikke nødvendigvis skal være “kloner” af hinanden. Hvad der er brug for et par steder - er måske slet ikke et problem andre steder - så hvorfor gøre skolerne ens?

Tænk skolerne ind i deres lokale rammer og slå flere fluer med et smæk, for en velfungerende skole er også et gode for et mindre lokalsamfund.

Med en langtidsholdbar og mangfoldig løsning, som tager udgangspunkt i lokalområdernes kompleksitet og behov kan man som kommune tilføre et lokalområde sammenhængskraft og demokratisk medindflydelse. Det mindsker borgernes AFSTAND til “beslutningstagerne”. Så træk i arbejdstøjet!

Ophæv distriktsskolemodellen og giv matriklerne deres selvstændighed tilbage med ledelse og skolebestyrelse.

Giv de små skoler ret til at tilpasse sig økonomien ved at organisere sig på anden måde end én klasse på hver årgang.

Erkend at de små skoler er dyrere, men indarbejd dem i en plan, så de kan opsuge nogle problembørn fra andre skoler og derved undgå nogle af de megastore “eksklusionsregninger”.

De små skoler KAN levere resultater - også fagligt! Ifølge CEPOS lå Fjorlandsskolen sidste år (inkl. elever fra landsbyskolerne) højest i kommunen og meget højt på landsplan.

Kom ud af regnearket og ind i virkeligheden.

Publiceret 30 October 2018 00:00

SENESTE TV

Mindeord for Hartvig Sørensen

MINDEORD Der er vikinger, som svinger sværdet, og så er der vikinger, som kan fortælle historier og underholde. Hartvig Sørensen hører til blandt de sidste. Nu blæser Heimdal i hornet, så det kan høres fra fjord til fjord, for nu kommer der blus under de gode historier i Asgård. Endnu en viking er draget ud på sin sidste færd. Hartvig Sørensen sov ind med familien omkring sig tirsdag den 19. marts 84 år gammel.

Hartvig og Lisanne har været med i Vikingespillet siden 1992. Det var datteren Malene, der plagede om at være med, selvom både Lisanne og Hartvig ikke var interesseret i at være med i Vikingespillet, men der var familie og gode venner i Vikingespillet, som overtalte dem, og med et var den lille familie dybt engageret.

Hartvig var gøgler i sine unge dage og rejste rundt med cirkus, hvor han var arbejdsmand og blandt andet passede de vilde kattedyr. Hartvig spillede også med i et band som yngre. Så det var måske ikke så mærkeligt, at Vikingespillet alligevel endte med at blive en stor del af hans liv igennem de sidste 25 år.

Hvor der er vilje, er der vej, og for Hartvig skulle hans vikingeliv ikke begrænses. Så da Hartvig ikke længere gik så godt, og derfor ikke kunne gå på scenen længere, blev han vagt bag scenen, hvor han var med til at sikre, at ingen uvedkommende gik ind bag scenen, og på den måde var Hartvig viking til det sidste.

Hartvig var ikke en viking, der gik stille med dørene, for Hartvig kunne underholde og fortælle gode historier, og han kunne sende kække bemærkninger efter dem, som han holdt af. Hartvig var i flere år en yderst efterspurgt guide i Vikingespillet, for det var ikke kedeligt at være på Hartvigs rundvisningshold, og der var publikummer, som specifikt bad om at blive guidet af Hartvig. Måske var Hartvigs force, at han gav sin egen fortolkning af både Vikingespil og Vikingetid, og så kunne han altid krydre fortællingen med nogle gode historier og vittigheder - og han fornyede sig hvert år.

I forestillingerne var Hartvig som oftest aktør (statist), men han har også haft enkelte roller. Den mest kendte rolle var som Kong Adils i Rolf Krake i 1996. En rolle han ifølge dronningen, der spillede hans hustru i forestillingen, var meget stolt af. Hartvig har også været statist i flere danske spillefilm blandt andet i filmen om Grev Axel, hvor han havde en enkelt replik som portvagt.

Hartvig var ikke kun et kendt ansigt i Vikingespillet. Hartvig kørte igennem mange år taxa i Frederikssund, og før det var det lastbil og bus. Hartvig kunne lide livet på vejene, hvor han helt sikkert har mødt mange mennesker, der har nydt godt af hans vittigheder og gode humør. Hartvig var nærværende, et lunt og godt menneske, der i festligt lag gerne gav den på tangenterne på elorgelet.

Så kære vikinger i Asgård, gamle venner fra vikingehytten Tjalfe, der allerede er draget til Asgård, nu kommer Hartvig til jer - en familiefar, en gøgler, en humoristisk historiefortæller, en ven og en viking af hjertet. Skænk mjøden og læg en brændeknude på bålet.

Æret være Hartvigs minde – år og fred.

Camilla Dupont, Formand for Frederikssund Vikingespil

Hartvig Sørensen bisættes tirsdag den 26. marts kl. 12.30 fra Græse kirke.