Maria Katarina Nielsen, Radikale Venstre

Maria Katarina Nielsen, Radikale Venstre

DEBAT: Kortsigtet at sælge Fioma

Maria Katarina Nielsen, byrådsmedlem for Radikale Venstre (B)

Maria Katarina Nielsen, byrådsmedlem for Radikale Venstre (B)

Frederikssund har potentialet til at blive en levende og spændende by med et blomstrende erhvervsliv, hvor unge har lyst til at blive boende og hvor børnefamilier har lyst til at flytte til.

Desværre vil et flertal af byrådet bestående af Venstre, DF og Konservative gøre potentialet mindre ved at sælge Fioma til boliger uden at tænke det ind i større sammenhæng.

Vi kan altid bruge flere billige boliger i midtbyen fx ungdomsboliger, men vi har brug for en helhedsplan for bymidten, som beskriver, hvordan man vil koble handelsliv, kultur og beboelse sammen.

Vi har brug for en debat: Borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere imellem om hvordan vi skaber en spændende bymidte med hovedbibliotek, kulturakse og spændende byudvikling.

Tomme forretninger i gågaden og Bløden, som lige nu i højere grad er en parkeringsplads end en et grønt kulturelt indspark til bybilledet, er blot eksempler på behovet for nye visioner for bymidten.

Gjethuset i Frederiksværk og kulturværftet i Helsingør er eksempler på projekter, som kunne være spændende at arbejde videre med i forbindelse med Fioma.

Der findes helt sikkert en masse andre ideer for Fioma og resten af bymidten, som fortjener at blive hørt og diskuteret.

Derfor skal vi vente med at afhænde Fioma, indtil vi har fået lavet en samlet plan. Byudvikling er et langsigtet projekt, som koster penge, vi ikke har nu. Men en svær økonomisk situation må ikke blive et argument for kortsigtede løsninger.

Vi skal selvfølgelig være økonomisk ansvarlige, men grundet gamle bygninger og forurening vil salg til boliger på Fioma give meget få penge i kassen sammenlignet med det potentiale, som Fiomagrunden har.

Vi har brug for visioner – ikke kortsigtede løsninger.

Publiceret 29 October 2018 00:00