Inge Messerschmidt, DF.

Inge Messerschmidt, DF.

DEBAT: Hjemløsepolitik i Frederikssund

Af Inge Messerschmidt Dansk Folkeparti

Inge Messerschmidt

Dansk Folkeparti tager nu initiativ til, at der udarbejdes en hjemløsepolitik i Frederikssund Kommune.

Vi har i kommunen udarbejdet politikker og strategier på en lang række områder, der vedrører borgere gennem hele livet - børne/ungepolitikken, værdighedspolitikken, fritidspolitikken, sundhedspolitikken, integrationsstrategien mv.

Derfor mener vi i Dansk Folkeparti, at vi også bør udarbejde en hjemløsepolitik.

Ofte lyder det, at de hjemløse selv vælger, at de vil være hjemløse.

Jeg tror ikke på, at alle selv vælger at leve på den måde, og selv om nogle måske gør, har alle brug for en hjælpende hånd i ekstreme situationer.

Når vi bl.a. ser tilbage på sidste vinter men også denne ekstreme sommer, bør vi gøre en indsats i forhold til disse udsatte og meget sårbare borgere.

Vi ønsker at få undersøgt, hvilke tiltag der i Frederikssund er foretaget allerede nu på området. Andre kommuner har vedtaget en hjemløsepolitik, og det mener vi også, vi skal i Frederikssund.

Forslaget kommer på Byrådets dagsorden 31/ oktober, og vi håber byrådet vil bakke op om forslaget, så Social og sundhedsudvalget kan arbejde videre med det.

Publiceret 29 October 2018 00:00