Så er hvidvaskningskampagnen igang

Af
John Ziegler

Stationsparken 6

Frederikssund

Byrådet med borgmesteren i spidsen, er nu gået igang med et forsøg på at fortælle os, at alt i Frederikssund er under kontrol. Midlet er såkaldte borgermøder med en opfølgning på borgmesterens rørende indlæg tidligere, hvor han godt nok vedkendte sig et ansvar for situationen, men ikke uden at fremhæve, at han var helt uden skyld. Alle genvordigheder skyldes dårlig rådgivning fra interne og eksterne rådgivere, fortæller vores borgmester - godt støttet af ridder Thøgersen.

Nu forsøger man sig så med borgermøder, møder hvor ingen andre end kommunens egne stemmer må høres.

Jeg fatter ikke, at nogen gider at møde frem til de såkaldte borgermøder. Det burde være tydeligt for enhver, at der jo bare er tale om en fortsættelse af tidligere fortielser, og forsøg på "hvidvaskning" af borgmesterens og byrådets ansvar. Ingen borger får lov til at stille spørgsmål, eller på anden måde komme til orde.

Det er helt sikkert godt for dem, at man ikke kan have et kommunalvalg i utide, så de kan indtil næste valg beholde deres pladser og vederlag.

Hvis man virkelig ville tage ansvar, ville det rigtige jo nok være at forlade stolene, eller i det mindste at begynde at arbejde for borgerne.

Publiceret 15 September 2018 00:00

SENESTE TV