Ole Frimann Hansen, SF.

Ole Frimann Hansen, SF.

DEBAT: Hønen eller ægget.

Af
Ole Frimann Hansen

SF

medlem af Frederikssund byråd

Kære Pelle Jeg er ked af at du trækker SF ind i dit spin på Vinge og Vinge station.

Det er åbenlyst at der sker ingen udvikling uden en station i Vinge.

Så det er en diskussion om hønen eller ægget, hvad der kommer først. Fremdrift er også vilje til at sikre en udvikling.

Du, kære Pelle ser helst en afvikling af hele Vingeprojektet, men du er blind for den værdi en station har som pendler station for stor del af Hornsherred.

Med en bus fra Skibby, over den nye bro, kan en pendler være på Vinge station på 12 minutter, derfra med tog til København. Se i øjnene at det er en fantastisk gevinst for miljøet.

Hverken du eller jeg er begejstret for en motorvej gennem Værebro Ådal men den kommer.

Fra der bliver bevilget penge til motorvejen, og til den står færdig vil der gå 3 til 4 år. I al den tid vil det være lettere og mere miljøvenligt at benytte S tog.

Det kunne også betyde at flere vil tænke over hvad de skal med en bil til Kbh., når der er gode kollektive forbindelser. SF støtter den fremdrift der er i gang med bygning af en station i Vinge.

Lad nu vær med at være en kæp i hjulet på en god miljøløsning for fremtidens trafik.

Publiceret 14 September 2018 13:12

SENESTE TV