Frederikssund Marineforening har indrettet en marinestue, som er afdelingens ”ansigt”. Foto: KT

Frederikssund Marineforening har indrettet en marinestue, som er afdelingens ”ansigt”. Foto: KT

Debat: Budgetlægning 2019 – Foreningscenter Pedersholm

Af
Kurt Terkelsen

Formand Frederikssund Marineforening

Damgårdsvænget 49

4050 Skibby

Da Frederikssund Marineforening stod uden tag over hovedet i 1984 og inden vi fik lokaler på foreningscenter Pedersholm 1988, dalede vores medlemstal ned til 28.

Siden har vi, her op til vores 100 års jubilæet, kunne bryste os af, at være 104 medlemmer.

Vi har således på års basis omkring 1.046 besøgende, igennem til vores arrangementer. Vi har således oprettet og indrettet en marinestue, som er afdelingens ”ansigt”. Vi sørger for at stuen altid fremtræder i en pæn stand, og er ligeledes med til at udbygge kammeratskabet omkring den fælles opgave

Marinestuen (Pedersholm) er et vigtigt og godt aktiv i forbindelse med synliggørelsen af Frederikssund afdelingen og dermed afholdes en maritim atmosfære i lokalsamfundet.

Både forhenværende borgmester, Ole Find Jensen, og nuværende borgmester, John Schmidt Andersen, slog fast ved vores jubilæum, at det på alle måder er en livskraftig forening, der fejrer 100 år. – ”En forening, der både med humør og værdighed er med til at præge Frederikssund ved højtider og alvorsstunde og i festlig lag”.

Og vi er kun én af 5 marine/soldaterforeninger på Pedersholm

Publiceret 12 September 2018 11:49

SENESTE TV