DEBAT: Vinge-skandale bør føre til whistleblowerordning

Af
Martin Kirchgässner

Vinkelvej 2

4050 Skibby

Skuldelev

Set i lyset af den groteske Vingeskandale, hvor lovbrud, manglende journalisering og absurd budgetpraksis har ført Frederikssund Kommune ud i en dyb økonomisk krise, bør byrådet tilslutte sig whistleblower-ordningen, så administrationens ansatte anonymt kan gøre opmærksom på grove uregelmæssigheder eller lovbrud i forvaltningen.

Disse ansatte skal ikke tages som gidsler i en politisk betændt sag, og skal uden risiko for job og karriere have muligheden for at rette henvendelse til en uvildig borgerrådgiver, der så kan tage sagen op. Sådan en borgerrådgiver har Frederikssund allerede, så det er helt oplagt, at denne ordning indføres. Whistleblowerordningen er allerede indført i seks kommuner i Danmark med det formål at stoppe lovbrud eller grove uregelmæssigheder til tryghed for den enkelte medarbejder og til glæde for borgerne, der dermed for den service, de har krav på.

Måske er det for sent, men hvis borgmesteren ønsker at ’se fremad’ må det være på tide at indføre denne ordning, så vi i fremtiden kan undgå endnu en Vinge-skandale og sikre de ansatte muligheden for at trække i nødbremsen, hvis de får begrundet mistanke om uregelmæssigheder. Dem har borgmesteren også en moralsk forpligtigelse overfor.

Publiceret 13 July 2018 00:00