DEBAT:

Genbrugsstation placeres midt i villakvarter - en øjebæ

Af Ole Kochen, Tornsangervej 3, 3600 Frederikssund Et eller andet er grueligt galt, når man har besluttet at etablere 26 genbrugsstationer i kommunen. For vores vedkommende bliver vi berørt af, at stationen tænkes placeret ved udkørslen fra Tornsangervej til Frejasvej. Når vi ser ud på Frejasvej får vi udsigt til en sådan station. Ved henvendelse til affaldskontoret har jeg fået oplyst, at hverken politikere eller embedsfolk har været på lokationen. Den er besluttet ud fra et luftfoto – uha. På forespørgsel om hvorfor vi der bliver berørt ikke er blevet hørt, så er svaret, at forvaltningen selv skønner hvem der skal høres. Man har altså ikke fundet det betimeligt at høre de berørte. Genbrugsstationerne vil koste 6 mio kroner at etablere. Hertil kommer driftsudgifter til oprydning og tømning. Løseligt vel et par timer om ugen pr. station. Så kan man vel regne ud hvordan det belaster vores i forvejen betrængte økonomi. Jeg tænker på Vinge og vores skolesvæsen. Kom nu ikke og fortæl at der ikke bliver kastet affald ved siden af containerne, det ved vi jo godt sker-og så midt i et villakvarter. Jeg mener det er en “ommer”. Prøv lige at overveje om ikke der kunne findes en bedre løsning. Mange borgere har gennem mange år været rigtig glade for Vestforbrændings anlæg i Sydbyen. Hvad er det der sker? Har man mistet overblikket, eller er det bare en eller anden som har fået en god ide som så polikerne er fløjet med på. Sluttelig undrer det mig, at det ikke har været oplyst i Lokalavisen som “ Nyt fra Frederikssund kommune”. Svaret herpå var at jeg jo bare kan gå ind på hjemmesiden og på facebook. Hvem leder efter disse opysninger på de omtalte steder når man ikke ved havd man skal lede efter? Mange har ikke adgang til de omtalte medier. Jeg savner politisk mod af, at udvalgets formand Tina Tving tør stå frem og sige, at det ikke er orden at luske et sådan projekt igennem.

Publiceret 26 May 2018 00:00

SENESTE TV

Integration i Frederikssund kommune.

Jeg har gennem mit frivillige arbejde i Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Venligboerne og privat mødt rigtig mange flygtninge de sidste 3 år.

Det har været og er berigende bekendtskaber og flere er blevet mine gode venner i dag.

Det har været spændende, at følge Kommunens indsatser og politik, og jeg må sige, at det meste har været fornuftigt nok! Sprogskolen, som vi har kontakt med, gør et fint arbejde og vi forsøger at hjælpe med lektier der. Tal dansk Cafeen i Frivilligstedet om torsdagen bliver stadig brugt, og dette giver også mening.

Uden for Frederikssund lyder det, at Integrationssteamet er rigtig gode, applaus til Jer!

I Dansk Flygtningehjælp er vi ret afhængige at § 18 midler, til at arrangere udflugter, købe kaffe mv til cafeen osv. Håber vi vil fortsætte med at modtage.

De fleste flygtninge jeg kender har fået job og er blevet selvforsørgende, hurra for dette! Det er dog hovedsagelig mændene.

Jeg kunne ønske mig at især kvinderne bliver hjulpet mere. De vil også gerne have egen indtægt og ikke skulle klare sig for mandens indtægt alene, det er svært.

Kunne man spørge ind til hvad de er gode til? Kulturen i mange lande lever på at drive små virksomheder. Kunne man hjælpe med at igangsætte en lille forretning i Frederikssunds tomme butikker. Det være sig en lille restaurant, syværksted, handel m.v. Her kunne et kursus i momsregnskab, hygiegne m.v. være en hjælp, og også en startkapital er nødvendig.

Huslejen i Frederikssunds tomme forretninger er temmelig høj ! Betaler vi skatteydere dette underskud for indehaverne ??

Der er stadig meget som kunne gøres hvis viljen og ”ud af boksen” tanker kunne indfinde sig.

Svensk jazz til Ejegod Jazzklub

slangerup Svenske Papa Piders Jazzband er et af Göteborgs mest populære jazzbands, og lørdag 27. oktober kommer det til Slangerup og spiller i Ejegod Jazzklub.

Papa Piders Jazzband var et af Göteborgs populæreste jazzbands fra begyndelsen af 1960’erne og cirka 25 år frem. Bandet, der blev et begreb i Göteborg, vandt et antal jazzkonkurrencer og var et af de første, der spillede udenlands. Da bandet stoppede i midten af 1980’erne, var tiden i 2010 inde til en ny start.

På initiativ af bandets trommeslager, Bosse Lindgren, har bandet fået en ny besætning, som kommer til Slangerup.

De spiller revival-jazz med megen sang og en del skiffle, som den blev spillet under det traditionelle boom i England, altså sådan musik, som spilles af f.eks. Acker Bilk, Ken Colyer og Chris Barber.

De håndplukkede musikanter med stor erfaring fra den europæiske jazzscene, hvilket garanterer et højt musikalsk niveau, spiller i Kingoskolens Teatersal på Strandstræde 28A i Slangerup

Læs mere om arrangementet på ejegodjazzklub.dk.

jbe

Fake News. Fake News.