DEBAT:

Fremmer ikke troværdigheden

Jan Erik Torp, Plantagevej 13A, 3600 Frederikssund Michael Tøgersen skriver i et indlæg: 9,5 store misforståelser i vores kommune Eventuelle misforståelser skyldes alene byrådsmedlemmerne, og Michael Tøgersens indlæg fremmer ikke troværdigheden. Der er ikke ført et eneste bevis for, at påstandene, har bare den mindst troværdighed. Michael Tøgersen hører vist til de politikere, som opfatter vælgerne som dumme, meget dumme - ellers ville han da undlade at manipulere med os? Vi dumme borgere forstår jo kun 0,5 mindre ting! Michael Tøgersens fantasi fejler ikke noget. Man skal rose når der er grund til at rose. Det Vingeskudte projekt påvirker vist nærmest Frederikssund Kommunes økonomi positivt? Det forventede underskud gøres væsentligt mindre, end de tal, der har været fremme. Der bruges tilsyneladende konstruerede tal – et underskud på kr. 350.000.000 bliver nævnt, Ifølge Nielsen Nørager-notatet er der åbenbart intet loft over den forpligtelse borgerne i Frederikssund, kan komme til at hæfte for?? Har Michael Tøgersen en viden, som rækker ud over det, der fremgår af Nielsen Nørager-notatet, så vil borgerne i Frederikssund gerne have dokumentation herfor - så kan vi igen sove roligt om natten? Hvis dokumentationen udebliver, vil dette blive at betragte som dokumentation for, at de tal Michael Tøgersen postulerer, er udokumenterede og manipulerende. Det vil være særdeles positivt hvis bare ét byrådsmedlem fra Venstre og konservative vil nedlade sig til at fortælle os dumme uvidende borgere sandheden. Især Venstre har gjort alt for at skjule sandheden for borgerne. Nu hvor sandheden er ved at komme for dagens lys, benytter man lejligheden til at fortie og manipulere kendsgerningerne. Mange påstande og skønmaleri – men ingen troværdig dokumentation. Da jeg var i en bank, forlangte vi troværdige budgetter fra kunderne, inden de kunne låne penge. Men det gør bankerne måske ikke mere? Låner de rask væk penge ud til luftkasteller på samme måde, som kommunen bruger mange mange millioner kroner på luftkastellet Vinge og vel også andre luftkasteller, som vi først hører om senere? Dengang forventede man, at en bankmand talte sandt og holdt sig til kendsgerningerne. Frederikssund Kommune er en kommune i økonomisk og moralsk forfald – og det er ikke borgernes skyld.

Publiceret 25 May 2018 13:00

SENESTE TV

Integration i Frederikssund kommune.

Jeg har gennem mit frivillige arbejde i Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Venligboerne og privat mødt rigtig mange flygtninge de sidste 3 år.

Det har været og er berigende bekendtskaber og flere er blevet mine gode venner i dag.

Det har været spændende, at følge Kommunens indsatser og politik, og jeg må sige, at det meste har været fornuftigt nok! Sprogskolen, som vi har kontakt med, gør et fint arbejde og vi forsøger at hjælpe med lektier der. Tal dansk Cafeen i Frivilligstedet om torsdagen bliver stadig brugt, og dette giver også mening.

Uden for Frederikssund lyder det, at Integrationssteamet er rigtig gode, applaus til Jer!

I Dansk Flygtningehjælp er vi ret afhængige at § 18 midler, til at arrangere udflugter, købe kaffe mv til cafeen osv. Håber vi vil fortsætte med at modtage.

De fleste flygtninge jeg kender har fået job og er blevet selvforsørgende, hurra for dette! Det er dog hovedsagelig mændene.

Jeg kunne ønske mig at især kvinderne bliver hjulpet mere. De vil også gerne have egen indtægt og ikke skulle klare sig for mandens indtægt alene, det er svært.

Kunne man spørge ind til hvad de er gode til? Kulturen i mange lande lever på at drive små virksomheder. Kunne man hjælpe med at igangsætte en lille forretning i Frederikssunds tomme butikker. Det være sig en lille restaurant, syværksted, handel m.v. Her kunne et kursus i momsregnskab, hygiegne m.v. være en hjælp, og også en startkapital er nødvendig.

Huslejen i Frederikssunds tomme forretninger er temmelig høj ! Betaler vi skatteydere dette underskud for indehaverne ??

Der er stadig meget som kunne gøres hvis viljen og ”ud af boksen” tanker kunne indfinde sig.

Svensk jazz til Ejegod Jazzklub

slangerup Svenske Papa Piders Jazzband er et af Göteborgs mest populære jazzbands, og lørdag 27. oktober kommer det til Slangerup og spiller i Ejegod Jazzklub.

Papa Piders Jazzband var et af Göteborgs populæreste jazzbands fra begyndelsen af 1960’erne og cirka 25 år frem. Bandet, der blev et begreb i Göteborg, vandt et antal jazzkonkurrencer og var et af de første, der spillede udenlands. Da bandet stoppede i midten af 1980’erne, var tiden i 2010 inde til en ny start.

På initiativ af bandets trommeslager, Bosse Lindgren, har bandet fået en ny besætning, som kommer til Slangerup.

De spiller revival-jazz med megen sang og en del skiffle, som den blev spillet under det traditionelle boom i England, altså sådan musik, som spilles af f.eks. Acker Bilk, Ken Colyer og Chris Barber.

De håndplukkede musikanter med stor erfaring fra den europæiske jazzscene, hvilket garanterer et højt musikalsk niveau, spiller i Kingoskolens Teatersal på Strandstræde 28A i Slangerup

Læs mere om arrangementet på ejegodjazzklub.dk.

jbe

Fake News. Fake News.