DEBAT:

Fremmer ikke troværdigheden

Jan Erik Torp, Plantagevej 13A, 3600 Frederikssund Michael Tøgersen skriver i et indlæg: 9,5 store misforståelser i vores kommune Eventuelle misforståelser skyldes alene byrådsmedlemmerne, og Michael Tøgersens indlæg fremmer ikke troværdigheden. Der er ikke ført et eneste bevis for, at påstandene, har bare den mindst troværdighed. Michael Tøgersen hører vist til de politikere, som opfatter vælgerne som dumme, meget dumme - ellers ville han da undlade at manipulere med os? Vi dumme borgere forstår jo kun 0,5 mindre ting! Michael Tøgersens fantasi fejler ikke noget. Man skal rose når der er grund til at rose. Det Vingeskudte projekt påvirker vist nærmest Frederikssund Kommunes økonomi positivt? Det forventede underskud gøres væsentligt mindre, end de tal, der har været fremme. Der bruges tilsyneladende konstruerede tal – et underskud på kr. 350.000.000 bliver nævnt, Ifølge Nielsen Nørager-notatet er der åbenbart intet loft over den forpligtelse borgerne i Frederikssund, kan komme til at hæfte for?? Har Michael Tøgersen en viden, som rækker ud over det, der fremgår af Nielsen Nørager-notatet, så vil borgerne i Frederikssund gerne have dokumentation herfor - så kan vi igen sove roligt om natten? Hvis dokumentationen udebliver, vil dette blive at betragte som dokumentation for, at de tal Michael Tøgersen postulerer, er udokumenterede og manipulerende. Det vil være særdeles positivt hvis bare ét byrådsmedlem fra Venstre og konservative vil nedlade sig til at fortælle os dumme uvidende borgere sandheden. Især Venstre har gjort alt for at skjule sandheden for borgerne. Nu hvor sandheden er ved at komme for dagens lys, benytter man lejligheden til at fortie og manipulere kendsgerningerne. Mange påstande og skønmaleri – men ingen troværdig dokumentation. Da jeg var i en bank, forlangte vi troværdige budgetter fra kunderne, inden de kunne låne penge. Men det gør bankerne måske ikke mere? Låner de rask væk penge ud til luftkasteller på samme måde, som kommunen bruger mange mange millioner kroner på luftkastellet Vinge og vel også andre luftkasteller, som vi først hører om senere? Dengang forventede man, at en bankmand talte sandt og holdt sig til kendsgerningerne. Frederikssund Kommune er en kommune i økonomisk og moralsk forfald – og det er ikke borgernes skyld.

Publiceret 25 May 2018 13:00

SENESTE TV