DEBAT:

9,5 store misforståelser i vores kommune

Michael Tøgersen, byrådsmedlem for Venstre 1) Vi sparer os ihjel Nej, og intet er mere forkert. Vi er en kommune, og pengene kommer overvejende fra skatter. Vi skal ikke ud og konkurrere med det private erhvervsliv om andre indtægter. Vi skal bare drive vores kommune klogt og omkostningsbevidst, så vi også har en forsvarlig økonomi i næste generation. Vores driftsindtægter (skatter) er større end nogensinde, og vi skal bruge pengene med omtanke til glæde for indbyggerne i kommunen. 2) Vinge har kostet Frederikssund Kommune en halv mia. kr. Nej, beløbet er ca. kr. 350 mio. som stadig er utrolig mange penge. Beløbet er fordelt over mange år, men svarer til knap 8.000 kr. pr. indbygger i kommunen. Fordelt over en 10 årig periode svarer det til 800 kr. pr. indbygger pr. år. Der forventes på sigt flere indtægter fra Vinge i form af flere skatter og ved salg af flere grunde. 3) Vinge er skyld i de budgetbesparelser kommunen aktuelt ser på. Nej og ja, men mest nej. Man havde budgetteret med en stor indtægt fra Vinge i 2017, som ikke kom. Man burde for det første ikke budgettere med sådanne indtægter, og man burde for flere år siden have set på besparelser. Udviklingen på bl.a. voksen-/handicapområdet samt ældreområdet er væsentlige årsager, ligesom ønsket om et råderum er en anden væsentlig årsag. 4) Vi prioriterer ikke uddannelse i Frederikssund Kommune. Jo, vi prioriterer uddannelse meget højt. Næsten 30 % af kommunens budget går til uddannelse svarende til knap 800 mio. kr. 5) Vinge er skyld i overvejelser om besparelser på skoleområdet. Nej slet ikke. De faldende børnetal gør, at der desværre ikke er børn nok til alle vore skoler. Det burde der være taget hånd om for mange år siden, da man kendte til udviklingen. Hvis man skulle tilpasse til børnetallet og udviklingen, burde man i virkeligheden sammenlægge en skole i hver af de 4 gamle kommuner, Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby og bruge pengene der, hvor der reelt er behov for det, nemlig på bl.a. de ældre som skrevet under pkt. 2. Men det er jo økonomi; noget andet er følelser, men vi skal prioritere vore ældre m.fl. som har betalt skat igennem et langt liv, og som har krav på en værdig alderdom. 6) Skattenedsættelsen er skyld i besparelser Nej, overhovedet ikke. Den gennemførte skattebesparelse er på netto kr. 2 mio. i 2018 svarende til 0,0007 gange kommunens indtægter på 2,8 mia. kr. Skattebesparelsen er nærmest hysterisk lille, men fylder uforholdsmæssig meget i den offentlige debat. Der forventes faktisk stigende skatteindtægter i de kommende år. Vi ligger på en 26. plads ud af hovedstadsområdets 34 kommuner. 7) Det går skidt for Frederikssund Kommune Nej, det går faktisk ufattelig godt og har aldrig gået bedre. Vores arbejdsløshed er helt i bund. Vores virksomheder udvider og udvider. Ejendomspriserne stiger og stiger. Vi har aldrig haft flere uddannelser og uddannelsespladser. Turismen/besøgende til kommunen er steget markant de senere år, og meget, meget mere. 8) Vi er udkantsdanmark Nej, vi er placeret i udkanten af Region Hovedstaden som den måske flotteste kommune med udsigt til hele 2 fjorde. Som den næst største kommune i regionen har vi utrolig meget flot natur, og med S-toget kan man på 40 minutter være i centrum af landets hovedstad. 9) Vores infrastruktur er og vil vedblive at være håbløs Nej, for om 2 år har vi en ekstra bro med et forventet tilknyttet pendlerfradrag, en mindre befærdet gammel gratis (for private) bro, forhåbentlig en S-togsstation i Vinge, taget en beslutning om en motorvej, som formentlig vil stå færdig 3 år senere og blive koblet på vores smukke nye bro. “9,5”) Byrådet er en forsamling af tåber, der ikke vil noget godt for Frederikssund Det første synes jeg ikke er rigtigt, men jeg er jo lidt inhabil. Det sidste kan jeg afvise, for der arbejdes meget og benhårdt både i byrådet og blandt kommunens medarbejdere på at få udviklet vores kommune forsvarligt og på bedste vis, så vi kan levere et godt serviceniveau.

Publiceret 15 May 2018 11:00