En euforisk vækstfanatisme var årsag til Vinges kollaps.

Flemming Bülow, Færgevej 75, Frederikssund Drømmen om det store ”Big Bang” skabte et grundlag for Vinge Centrum som mere var båret af euforisk vækstfanatisme end af realitetssans. Det burde være konklusionen på den kommunale evaluering som kommunalbestyrelsen besluttede at tiltræde og offentliggøre på deres sidste møde. Tina Tving Stauning havde godt nok, dagen forinden, gjorde et stort nummer ud af at pointere, at hvad enten det kom fra kommunalbestyrelsen eller ankestyrelsen, så ville der komme en ekstern undersøgelse. Det kommer der så ikke. Om det så er administrationens frikendelse af kommunalbestyrelsen som socialdemokratiets søgte med et hav af spørgsmål, ved jeg ikke, men det er nok rigtigt at en ekstern undersøgelse ikke vil vise ret meget mere end den foreliggende redegørelse viser. Vi skal sikkert tage et ekstra spadestik og se på perioden fra 2014 og frem til nedsmeltningen, for at finde forklaringen på hvorfor det kun kunne gå så galt. Drømmen om at fuldføre fingerplanen med motorvej, bro og en ny provinsby med kollektiv tog trafik og 20.000 borgere, blev til mere, da vækstfolket kom til rorpinden. Vækstfanatismen voksede til en fantasi om, at alt kunne gennemføres som et ”Big Bang” og alt blev overladt til tilfældighederne for at fremme fantasien. Selv udbudsloven blev overtrådt da den første udbudsrunde blev serveret. Ved administrationens medvirken blev der lavet nyt og lovligt udbudsmateriale i september 2016. Men her havde Vækstfolket så travlt, at ingen havde tid til at reagere på, at der faktisk kun var to interesserede investorer, nemlig AP Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S. For lægfolk virker modsætningsforholdet ret tydeligt. En nærmest euforisk kommune, der nærmest sitrede for at komme videre med drømmen og på den anden side investorer, som sikkert var klar over at de var de eneste som havde interesse. Det skal give skævhed i et samarbejde og en tydelig forklaring på hvorfor alle aftaler stort set blev skrevet i en spand vand. Billedet bliver tydeligt i sidste halvdel af 2017, hvor samarbejdet skulle konkretiseres nærmere. Det blev dengang tydeligt at kommunen skulle bære hovedparten af de udgifter, der kom til anlæg og byggemodning. Det var vel også her at administrationen reelt fik ansvaret for sagen og selvom den nedsatte en Task-force gruppe så havde den ikke viden nok til at få et overblik over projektet og den økonomi der var involveret. Da administrationen endelig havde tilstrækkeligt overblik lå det klart, at der ventede en regning på næsten var 300 mio. som skulle betales de følgende år, herefter blev der taget skridt til at forhandle ophævelse af aftalen med AP Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S. Det ser ud som om at økonomiudvalget, og vel også hele kommunalbestyrelsen, havde denne information forud for kommunalvalget den 21. november 2017. Naturligvis er det interessant at se på den rolle kommunens administration har spillet under hele forløbet. Jeg mener dog, at projektet stort set var skredet inden administrationen fik formuleret sin rolle. Det være sig først og fremmest kontakt til rådgiver. Det var først i juni 2017 at administrationen fik adgang til aftalens baggrundsmateriale som omfattede 1.600 sider. Det fremgår derfor også at hverken borgmesteren eller administrationen havde sat sig ind i disse mange sider, da borgmesteren skrev dem under sidst i juni 2017. Det tydelige resultat af forløbet synes at være at administrationen pålægges en stor del af ansvaret. De har også lagt sig fladt på maven, sammen med Borgmesteren, for hvad skulle de ellers gøre. Tilbage står så om vi tror, at vores politikere har lært noget af forløbet. Vækstfolkene er så småt i gang igen med at skabe et nyt Vinge og jeg bliver ikke forbavset hvis de mindre etaper får drømmestørrelser om kort tid. Fantasiverdenen er der endnu. Tænk blot på Michael Bankmands debatindlæg i lokalavisen, forud for sidste valg. Her hed det: ” Det er helt afgørende for Vinges tilknytning til Frederikssund kommune, at der bl.a. tilbydes idrætsfaciliteter. Derfor er den nye Idræts by, som ligeledes er/var besluttet af et bredt flertal i byrådet, helt afgørende for borgerne i Vinges tilknytning til vores kommune” og senere ” Det er derfor vigtigt, at vi får etableret vores Idræts by, så borgerne i Vinge bliver forankret her i kommunen. Hvis de skal køre fra Vinge til Kalvøen, så er det nemmer at stå af i Ølstykke….” Vil det undre ret mange hvis denne Idræts by stadig er på tegnebrættet og er klistret fast til Vingefadæsen, Jeg kunne jo fortsætte med den nye svømmehal, som er godt 10 gange så dyr som en renovering af den gamle. Den er vel reelt også en del af drømmen om ”Big Bang”. Jo der er stadig meget i skabet som vil falde ud, hvis vi kunne få lidt åbenhed hos vores kommunalbestyrelse

Publiceret 24 April 2018 09:00

SENESTE TV