DEBAT:

Vinge sagen

Mogens Rasmussen, Sundparken 7, 3600 Frederikssund

Som næsten indfødt frederikssunder harmes jeg meget over de oplyste ulovligheder og andre mærkelige tiltage vedr. Vinge

Efter artiklen i Lokalavisen er dette jo en meget alvorlig sag, der kræver en særdeles tilbundsgående undersøgelse, og der bør, efter min mening, rejses en sag via en anmeldelse mod det samlede byråd, administrationen og selvfølgelig borgmesteren samt den tidligere tekniske direktør Claus Steen Madsen, der tilsyneladende var den eneste, der var fuldt inde i selve sagens akter og deraf selvfølgelig også må have kendt til, at her var tale om tiltag, der ulovlige.

Selv om vedkommende er fratrådt, bliver han jo ikke straffri, hivs det kan godtgøres, at han var vidende om ulovlighederne.

Og borgmesteren har i den forgangne tid haft meget travlt med at få neddysset sagen. Kun en undersøgelse under strafansvar kan godtgøre, om der er “fejet noget ind under gulvtæppet.”

Borgmesteren kan selvfølgelig ikke vide alt, og derfor må han jo sætte sin lid til sine embedsmænd, der jo netop sidder i deres stillinger for at undersøge lovlighed og grundlag for alle de forskellige fremsatte forslag, herunder også alle de kontraktmæssige forpligtelser, som blev indgået ved borgmesterens underskrift.

At borgmesteren så hemmeligholdt sin viden lige inden kommunalvalget, var jo en politisk finte af stor karat - var der blevet lækket noget, var han jo aldrig blevet genvalgt. Også dette forhold gør, at hans troværdighed kan ligge et meget lille sted.

Alt i alt mener jeg, at fordi byrådet har taget tingenes tilstand til efterretning, er det samlede råd enten ført bag lyset eller har været vidner til et mægtigt “kup.” sket lige for øjnene af dem.

At embedsmændene i kommunen ikke har læst de fulde akter i Vingesagen kan på ingenmåde fritage dem for deres ansvar i sagen. De får løn og er ansat for netop at kunne vejlede, oplyse og være til hjælp, når projekter skal fremmes eller vedtages.

Havde jeg været yngre og ved fuldt helbred, havde jeg ikke tøvet med at samle en flok borgere fra kommunen med det ene formål at foretage en anmeldelse til rette myndighed og hermed påbegynde en sag, så alle de fordækte ting og papirer vedr. Vingeprojektet kan blive endevendt og så ansvaret for dette ulovlige kaos kan få en afslutning.

Og til borgmester John Schmidt Andersen: Du skal ikke arbejde videre med Vingeprojektet oven på alle de “lig,” der er i skabet. Et projekt kan ikke skabes og udføres uden fundamentet er i orden.

Og her er jo tale om, at du ulovligt har disponeret over mere end 10.000 kroner fra hver enkelt indbygger i kommunen. Skamfuldt. Jeg vil også mene, din tid som borgmester er forbi.

Publiceret 17 April 2018 00:00

SENESTE TV