DEBAT:

Frederikssund bør få flere penge fra udligningsordning

Michael Tøgersen, Byrådsmedlem (V), Vores kommune står for knap 10 % af arealet i Region Hovedstaden, som består af 29 kommuner, men vi er kun godt 2 % af indbyggerne. Man kan gøre sig den betragtning, at 2 % af borgerne skal betale skat til at vedligeholde 10 % af arealet, sådan lidt groft sagt. Vores adskilthed bliver ikke mindre af, at vi er opdelt af en fjord, men det kan en ekstra bro forhåbentlig hjælpe lidt på. Prøv at sammenligne med Glostrup. De er halvt så mange som vi, på et areal på kun 5 % af vores, altså 1/20. Deres befolkningstæthed er således ca. 10 gange større end vores. Hvis de laver en svømmehal, så bruger alle borgere i kommunen den, og alle er glade. Hvis vi laver en svømmehal her i kommunen, så er de 3 andre gamle hovedbyer negative, og det gælder med rigtig mange andre tiltag her i kommunen. Vi glemmer nok at glæde os over al den herlige plads, flotte natur, de smukke fjorde og den relativ begrænsede biludstødning vi har. Vi er desværre en del optaget af alt det, vi ikke har. Alle synes, at de andre bliver prioriteret højere, og alle udenfor Frederikssund synes, Frederikssund bliver prioriteret højest. Skal vi slet ikke prioritere Frederikssund højest for ligesom at have en hovedby, spørger nogle? Det mener en del, vi skal, så vi får lidt af et attraktivt fyrtårn med butikker, shoppingcenter, biografer, bilforhandlere, byggemarkeder, restauranter mm. mens mange andre mener, at alt skal fordeles helt lige. Her er ganske enkelt bare forskellige interesser, som generelt er genstand for rigtig meget utilfredshed. En del i Skibby vil hellere kædes sammen med Lejre Kommune. En del i Slangerup vil gerne lægges sammen med Hillerød. En større del af den kommunale udligningspulje, som jo netop skal sikre mere ensartethed, vil ikke bare være rimelig, men også kunne medvirke til at skabe en mere homogen kommune med flere glade borgere. Da ordningen er til revision netop nu, bør vi kaste os ind i kampen for en større andel.

Publiceret 15 April 2018 00:00

SENESTE TV