DEBAT:

Længe leve Ebberød Bank

John Ziegler Stationsparken, Frederikssund Der var engang, man grinte, når nogen sagde Ebberød Bank, og der var engang en ledende venstremand, der skrev en bog om minimalstaten. Det første, er vi ved at genoplive, og det andet er pakket pænt væk. Med masser af hurra er der nu et arbejde i gang for at lette omkostningerne for pendlere, som skal benytte den nye broforbindelse dagligt, og det er jo fint nok, hvis det ikke lige var fordi, det med al ønskelig tydelighed gør det hele endnu mere vanvittigt. I forbindelse med broen skal vi have et betalingsanlæg, der skal etableres, administreres og vedligeholdes. Der skal sikkert nedsættes en bestyrelse, som skal have honorarer, en direktion som skal stå for driften, og alt sammen skal betales af cirka 13.000 daglige passager, sådan som det er budgetteret. Nu kan man jo have sin tvivl om, hvorvidt man når dette tal, eller om flere end forventet fortsat vil benytte den gamle forbindelse. Læg dertil at et rimeligt pendlerfradrag yderligere vil reducere indtægten for bropassage, og helt sikkert uden omkostningerne reduceres tilsvarende. I min optik nærmer vi os en underskudsforretning, så vi kunne jo starte med at droppe betalingsanlægget, og hvis det ikke skal være Ebberød Bank, må tiden være inde til at fornuften sejrer, og man erkender - uanset fortiden - at udviklingen går mod en betalingsfri bro, og lad os spare honorarer og “ben” til “pinger” og andet godtfolk - det vil være sund fornuft - og lidt minimalstat.

Publiceret 13 April 2018 10:00

SENESTE TV