DEBAT:

Venstre og Vinge

Klaus Hækkerup, fhv. MF (S), Strandhøjen 14 3600 Frederikssund I Lokalavisen skriver Venstres Michael Tøgersen 15. marts om Vinge, at byrådet har brugt mange timer på at evaluere forløbet og at det nu gælder om at se fremad. Jeg er enig i, at Kommunen skal arbejde videre med udbygningen i Vinge i mindre og mere overskuelige etaper og prøve at tiltrække nye investorer, både offentlige og private. Men jeg forstår godt, at potentielle investorer er tilbageholdende i forhold til Frederikssund Kommune, hvor økonomien på mange måder sejler, og hvor man dækker over, hvad der gik galt i Vinge. Den slags skaber ikke tillid.Kommunen udbød for nylig en storparcel i Oppe Sundby til salg. Der kom 1 (ét) købstilbud. Det viser, at der åbenbart ikke er nogen stor lyst til at investere i Frederikssund. Hvordan kommunen - for at rette op på den skrantende økonomi - vil sælge de mange ’hemmelige’ grunde, der skal indbringe over 40 mio. kr., er mig en gåde. Michael Tøgersen skriver også, ”at stationen i Vinge er fundamental og forhåbentlig kan igangsættes inden sommer”. Anlæggelsen af Vinge station er på finansloven til anlæg i 2020. Forligskredsen har aftalt følgende: ” Forligskredsen bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik er enig om at bevillige penge til etablering af Vinge station i 2019. Bevillingen gives under forudsætning af, at Frederikssund Kommune inden da kan fremlægge dokumentation for, at der er fremdrift i projektet.” Frederikssund Kommune skal altså i løbet af det næste års tid kunne fremlægge dokumentation for, at der er fremdrift i Vinge-projektet. Hvordan vil kommunen gøre det? Burde kommunen ikke prioritere jordsalg og investeringer i Vinge, så vi kan sikre os at stationen kommer? Jeg synes, Venstre bør opgive den hidtidige lukkethed om udviklingen i Vinge, og dermed prøve at skabe tillid til kommunen, så investorerne får lyst til at investere i Vinge, og vi kan komme videre med stationen.

Publiceret 21 March 2018 14:00

SENESTE TV