DEBAT:

Hvad sker der i Byrådet omkring Vinge?

Michael Tøgersen, byrådsmedlem, Venstre Alle er målløse og triste over udfaldet med Vinge. Vrede er også en følelse, der er udbredt. Hvordan kunne det gå så galt, og hvad sker der nu, er jeg blevet spurgt om mange gange på det seneste? I min optik er den helt korte, rå version og hovedårsagen til ”kollapset”, at det var for ambitiøst med “et Big Bang”, hvor centrum skulle aftales på plads på engang. Sammenholdt hermed er der en del andre forhold som eksempelvis den eksterne rådgivning og tilsynet. Byråd og Administration evaluerer for tiden på det forgangne forløb, hvor vi samtidig prøver at se fremad med den dyrt købte erfaring i bagagen. I denne del af processen er der også en meget stor mental bearbejdning. Det gælder specielt for den del af Byrådet, der er genvalgt. De har det forfærdeligt med at have været en del af noget, der i første omgang er gået så galt. Alle er enige om, at vi for alt i verden skal videre uden at påføre Frederikssund Kommune flere risici af den karakter. Udover de officielle debatter har vi på det seneste været samlet til flere “maraton-møder” á 4 – 5 timers varighed i byrådssalen med deltagelse af Administration og Byråd. Stationen er helt grundlæggende. Senest er der utrolig glædeligt lempet i forhold til det såkaldte indbygger- og arbejdspladskriterie. Det handler nu om, at der skal dokumenteres fremdrift. Det ønskværdige scenarie for stationen er, at den kan sættes i udbud medio 2018, og den kan stå færdig primo 2020. Jeg håber og forestiller mig, at vi kan få debatteret og besluttet en strategi for Vinge færdig i løbet af foråret, så vi igen kan få sat en målrettet proces i gang, for selv den største kritiker i Byrådet har anerkendt, at der ingen vej er tilbage. Der er, som vi alle ved, investeret store summer i Vinge. Det handler på ingen måde om ”at smide gode penge efter dårlige”, men at høste af den investering, der reelt er foretaget. Der bor familier i Vinge. Nogle er færdige med at bygge; nogle er i gang, og andre afventer situationen lige nu, men der er fortsat fremdrift, selvom det går lidt langsommere for tiden, end man kunne ønske sig. Det er utrolig vigtigt, at vi er et samlet Byråd, der kommer til at stå bag strategien, og det er utrolig vigtigt, at vi gør det på den rigtige og på en dygtig måde med al vores erfaring i bagagen. Vi er jo langt fra færdige med at debattere strategi, men i min verden bør vi ”skynde os klogt”, for investeringslysten i samfundet lige nu er den bedste siden finanskrisen, og de fleste anerkendte økonomer forventer faldende konjunkturer fra 2019. Inden da vil det være rigtig godt, hvis vi har indgået aftaler, der bringer Vinge videre. Når jeg skriver aftaler og ikke aftale, så er det, fordi jeg synes, at en del af erfaringen er, at Vinge skal udbydes i mindre dele. Vi skal som kommune kunne håndtere og overskue den enkelte del. Mange af disse dele skal køre parallelt, for ellers bliver fremdriften for ringe. Det har været nævnt, at der bør falde hoveder oven på sådan en sag. Min holdning er, at alle er blevet meget klogere i dette forløb. Netop disse dyrt købte erfaringer gør, at rigtig mange ting vil blive gjort meget anderledes i anden omgang. Selvom vi ikke kan undgå at skulle trække på eksterne kræfter, så bliver det i et markant mindre omfang. En stor del af arbejdet er taget ”in house” igen, hvilket bl.a. har gjort, at vi har ansat en projektchef, der er 100 % dedikeret til Vinge. Der er sat et kompetent og meget fokuseret hold om denne. Endvidere vil tilsyn og opfølgning være strammet voldsomt op. Udover stationsbyggeriet så har vi også et andet meget vigtigt byggeri i Vinge, idet Det Kongelige Bibliotek og Nationalmusset investerer hele kr. 263 mio. i at opføre et museumsmagasin. Det ser vi meget frem til, at de sætter i gang. Til sidst synes jeg, det er relevant at nævne, at Vinge langt fra alene er årsagen til, at der skal ske nogle budgetforandringer. Frederikssund Kommune har en demografisk udvikling, der gør, at udgifterne til ældreområdet stiger betydeligt i de kommende år, ligesom eksempelvis udgifterne til handicapområdet vil stige. Da det tidligere byråd samtidig meget fornuftigt besluttede sig for at øge det såkaldte råderum, hvorved man får mulighed for at agere i forhold til f.eks. uforudsete forhold, så er Vinge i virkeligheden en mindre del af årsagen til det, mange ser som besparelser. Det er vigtigt, at tingene sættes i det rette perspektiv, så vi ikke giver Vinge skylden for ALT. Vinge skal med den rette styring forhåbentlig give os en masse muligheder i vores kommune i fremtiden. Jeg håber derfor, at vi kan samle vores kræfter i Byrådet igen, hvor vi bruger Administrationens ressourcer på, hvad der reelt er vigtigt for vores kommune, og vi via samarbejde, som borgerne med rette kan forlange, kan løfte de store og spændende opgaver, der lægger forude, så vi skaber et godt fundament for vores kommune og kommende generationer mange år frem i tiden. Lad os bare se 2-3 år ud i fremtiden og glæde os over, at vi har Vinge med en S-togsstation, en Kronprinsesse Marys Bro, en velfungerende trafik over begge broer, fået besluttet en motorvej som kan forventes færdig i 2022 osv. Vi har så meget at glæde os over og til…..

Publiceret 12 March 2018 12:05

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV