Gælder offentlighedsloven i Frederikssund?

Klaus Hækkerup Strandhøjen 14, 3600 Frederikssund Loven om offentlighed i forvaltningen blev indført for at give borgerne og offentligheden mulighed for at følge med i forvaltningen i staten, regionerne og kommunerne. Efter loven kan borgerne bede om aktindsigt i konkrete dokumenter, for på den måde at gøre sig bekendt med indholdet i dem. Myndighederne – her Frederikssund Kommune – skal svare inden syv dage. Den 18. januar i år indgav jeg begæring om aktindsigt i nogle af dokumenterne vedrørende Vinge. Det drejede sig om den behandling, sagen havde fået i økonomiudvalg og byråd. Der er nok tale om 10 til 12 sider, så det skulle være overkommeligt for kommunen at forholde sig hertil. Efter offentlighedsloven skulle jeg have haft svar senest 25. januar, men hørte først fra Frederikssund Kommune 7. februar og fik først svar 14. februar. Svaret indebar blandt andet, at jeg ikke kunne få aktindsigt i brevet fra Nielsen Nørager. Det var ellers lækket til pressen (DR P4), som har bragt omtale af brevet. Det hensyn, der kunne tilsige et afslag på aktindsigt, var dermed gået tabt. Hermed var også grunden til at nægte aktindsigt gået tabt. Jeg kan heller ikke få en fortegnelse over de ejendomme, kommunen vil sælge. Det er naturligvis af interesse for borgerne at kunne følge med i kommunens salg af ejendomme. Det er jo ikke uden betydning, når der skal sælges for 43,9 millioner kroner. Det bekræfter desværre mit indtryk af, at kommunen med borgmesteren i spidsen vil sløre baggrunden for udviklingen i Vingeprojektet. Det har ellers indtil nu påført kommunen – og dermed skatteborgerne – et tab på godt 28 millioner kroner alene i konsulenthonorar. Borgerne skal selvfølgelig vide, hvordan og hvorfor der er opstået så stort et tab. Jeg har derfor klaget over afslaget på aktindsigt til Ankestyrelsen og vil opfordre borgmesteren til: 1) At leve op til offentlighedslovens bestemmelser 2) Sætte en stopper for hemmelighedskræmmeriet omkring Vinge og om projektets udvikling det sidste års tid Åbenhed og ærlighed tjener alle bedst i denne sag.

Publiceret 28 February 2018 10:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV