Det skæve Danmark…

Stefan G. Rasmussen Fhv. MF (C) Årligt kører jeg mange tusinde kilometer på det danske vejnet. I alle landsdele og dets smukke kroge og hjørner. Men noget slår mig - der er noget galt i Danmark! A) Pludselig kan man ikke holde gang i trakinformationstavlerne på ring 3 omkring København! Man lavede dem fordi det kunne afhjælpe trakafviklingen. Er trafikken omkring hovedstaden blevet mindre? B) Omkring Herning ligger der mere asfalt og ere motorveje end nogen Europæisk metropol! Er der så meget trak i Herningområdet? C) På det danske motorvejsnet vil Vejdirektoratet - for at spare penge - nu slukke belysningen på de store vejskilte om natten! Er det noget, man gør over hele Europa, eller er vi blot gået hen og blevet et U-land i at hjælpe udenlandske, og for den sags skyld også danske, bilister på rette vej? D) I Aalborg skal byrådet føje sig efter trakministeriets og Vejdirektoratet vilje om betalingsveje, for ellers får de ingen ekstra limfjordsforbindelse dette til trods for, at alt taler for et kæmpe behov for aastning af de to værende forbindelser! Har vi indført “revolverdemokrati” i Danmark? E) I Silkeborg laver man en n løsning med firesporet motorvej gennem by og over Gudenå for at aaste vejsystemet? Hvorfor skal de ikke tvinges til en betalingsmodel? F) I hovedstadsområdet har man siden 1947 haft en “Fingerplan”, hvor den midterste nger - i pænt sprog kaldet “langemand” - er Frederikssundngeren. Her har man med anlægslov vedtaget at lave Frederikssund Motorvejen helt op til Frederikssund! Hvorfor er man så stoppet halvvejs i Måløv? Er der ingen trak på den sidste halvdel? G) I Nordjylland ligger to velfortjente motorveje, hvor den ene betjener Frederikshavn og den anden Hirtshals! Fik man dem for at få lov til at lave Storebæltsbroen? H) I Randers har de det ligesom i Aalborg… ingen ekstra forbindelse over Gudenåen, uden at imødekomme kravene fra Trakministeriet om en betalingsløsning! Tror de derinde på borgen, at Randrusianerne - der har Niels Ebbesen stående på byens torv - at de er så nemme at knægte? I) Når jeg, der lider af tisseproblemer skal tisse, så skal det gå hurtigt, og det er nu og her. Men nu skal jeg have fem kroner frem for at kunne benytte et toilet på motorvejen. Tror Vejdirektoratet, at deres økonomi bedres væsentlig ved, at en stor del af Danmarks befolkning pisser i bukserne? J) Fra Skanderborg mod Aarhus er de i gang med at lave et ekstra spor på motorvejen, da trakken glider alt for langsomt i myldretiden morgen og aften! Bliver det et Betalingsspor? K) På Fyn kæmper man en kamp med den stigende godsmængde på Motorvejen, og ere spor er lagt, men endnu flere kommer til for at løsne op for trakkens bevægelighed. Mon man har planer om at gøre hele Fyn til en betalingszone? L) Fra Kliplev på den jyske motorvej kan man sætte kursen mod øst på en nyanlagt firsporet motorvej ind mod eksempelvis Als og Industrierne ved Nordborg. Hvordan søren kan man lave et sådant OPP (offentlig privat partnerskab) uden at kræve et betalingsanlæg? M) I Frederikssund deles kommunen af Roskilde Fjord, og den gamle Kronprins Frederiks bro har dagligt måtte lægge asfalt til knap 25.000 trakenheder i døgnet. Nu laver man en aflastende omfartsvej som et OPP, men den skal man betale for at benytte den. Jo, der er endnu ere interessante spørgsmål i min lille bil, når jeg suser rund i Danmark. Langt ere end alfabetet rummer. Men to spørgsmål dukker op gang på gang. Skyldes denne skævvridning af Danmark og den danske infrastruktur: - At der er ét departement, der har påtaget sig en rolle, der langt overstiger dets evner, og derfor leder med lys og lygte for at opnde indtægtskilder, der kan dække over en skæv administration? Eller skyldes det blot, at de folkevalgte herre, der de seneste år har siddet i et af de tungeste ministeriers ministerstol, at de ikke har været kompetente nok udi infrastruktur og dens mange aedte konsekvenser i det danske samfund? Jeg spørger bare, og konstaterer desværre en meget uens skævvridning af Danmark.

Publiceret 28 February 2018 10:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV