Vinge – en gammel historie

Klaus Hækkerup, fhv. MF, S Efter at Frederikssund Kommune har brændt fingrene på det store og ambitiøse byudviklingsprojekt i Vinge, er der mange borgere der spørger: hvorfor overhovedet bygge der ude? Planerne om en udbygning i det, der i dag kaldes Vinge, begyndte for mange år siden. Historien er kort fortalt følgende: Efter anden verdenskrig offentliggjorde Egnsplankontoret for Storkøbenhavn en byudviklingsplan for den danske hovedstad, kaldet Fingerplanen. Fingerplanen indeholdt en central byudvikling med udgangspunkt i København og Frederiksberg kommuner samt en byudvikling langs jernbaneforbindelserne til Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør (fingrene). Kilerne mellem de fem fingre skulle friholdes for bebyggelse og forbeholdes landbrug, fritidsformål m.m. Efter kommunalreformen i 1970, blev Hovedstadsrådet dannet i 1974. Det fik bl.a. ansvaret for planlægningen i hovedstadsområdet. Efter et grundigt forarbejde vedtog Rådet i 1978 regionplanen for hovedstadsområdet. Her blev det fastlagt at byudviklingen skulle finde sted centralt og langs de fem banelinjer, som var transportkorridorerne til og fra Hovedstaden. Som et af de nye, stationsnære byudviklingsområder indeholdt denne plan et helt nyt byområde mellem Frederikssund og Ølstykke. Det, der senere blev døbt Vinge. Hovedstadsrådet blev nedlagt i 2000 og staten har overtaget ansvaret for planlægningen i Hovedstadsområdet. De overordnede rammer for kommunernes udvikling fastlægges nu i et Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet. Direktiverne har alle indeholdt en ny S-togsstation mellem Frederikssund og Ølstykke med et stort byudviklingsområde til boliger og erhverv. Efter 40 års planlægning er realiseringen nu i gang. Staten har afsat 54,7 mio. kr. til anlæg af Vinge S-togsstation i 2020. Den skal selvfølgelig realiseres som budgetteret. Byudviklingen i Vinge med nye, stationsnære og miljørigtige arbejdspladser og boliger skal fortsættes. Men i overkommelige og overskuelige etaper, uden ambitiøse og overvældende kæmpeprojekter. Det vil give god mening. Vi undgår økonomiske hovsaløsninger og får et udviklingstempo, som er overskueligt. Så vil der også være plads til en fornuftig byudvikling i Hornsherred, som må forventes, når den nye broforbindelse står færdig i slutningen af 2019.

Publiceret 14 January 2018 00:00

SENESTE TV