Vinge – en gammel historie

Klaus Hækkerup, fhv. MF, S Efter at Frederikssund Kommune har brændt fingrene på det store og ambitiøse byudviklingsprojekt i Vinge, er der mange borgere der spørger: hvorfor overhovedet bygge der ude? Planerne om en udbygning i det, der i dag kaldes Vinge, begyndte for mange år siden. Historien er kort fortalt følgende: Efter anden verdenskrig offentliggjorde Egnsplankontoret for Storkøbenhavn en byudviklingsplan for den danske hovedstad, kaldet Fingerplanen. Fingerplanen indeholdt en central byudvikling med udgangspunkt i København og Frederiksberg kommuner samt en byudvikling langs jernbaneforbindelserne til Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør (fingrene). Kilerne mellem de fem fingre skulle friholdes for bebyggelse og forbeholdes landbrug, fritidsformål m.m. Efter kommunalreformen i 1970, blev Hovedstadsrådet dannet i 1974. Det fik bl.a. ansvaret for planlægningen i hovedstadsområdet. Efter et grundigt forarbejde vedtog Rådet i 1978 regionplanen for hovedstadsområdet. Her blev det fastlagt at byudviklingen skulle finde sted centralt og langs de fem banelinjer, som var transportkorridorerne til og fra Hovedstaden. Som et af de nye, stationsnære byudviklingsområder indeholdt denne plan et helt nyt byområde mellem Frederikssund og Ølstykke. Det, der senere blev døbt Vinge. Hovedstadsrådet blev nedlagt i 2000 og staten har overtaget ansvaret for planlægningen i Hovedstadsområdet. De overordnede rammer for kommunernes udvikling fastlægges nu i et Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet. Direktiverne har alle indeholdt en ny S-togsstation mellem Frederikssund og Ølstykke med et stort byudviklingsområde til boliger og erhverv. Efter 40 års planlægning er realiseringen nu i gang. Staten har afsat 54,7 mio. kr. til anlæg af Vinge S-togsstation i 2020. Den skal selvfølgelig realiseres som budgetteret. Byudviklingen i Vinge med nye, stationsnære og miljørigtige arbejdspladser og boliger skal fortsættes. Men i overkommelige og overskuelige etaper, uden ambitiøse og overvældende kæmpeprojekter. Det vil give god mening. Vi undgår økonomiske hovsaløsninger og får et udviklingstempo, som er overskueligt. Så vil der også være plads til en fornuftig byudvikling i Hornsherred, som må forventes, når den nye broforbindelse står færdig i slutningen af 2019.

Publiceret 14 January 2018 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.