Udvikling af byen Vinge

John Schmidt Andersen, borgmester, V Siden midten af 90’erne har der været tilløb til en ny by uden for Frederikssund. Og i de to seneste byrådsperioder er kommunen begyndt realiseringen af den by, vi i dag kender som Vinge. Der er tale om et meget attraktivt byudviklingsområde, der er udpeget i den statslige planlægning som en del af fingerplanen for hovedstadsområdet. I de to seneste byrådsperioder har der været massiv politisk opbakning til at gå i gang med byprojektet, ligesom byrådet med meget brede flertal har besluttet de investeringer, der skal til for at udvikle en helt ny by. I 2009 begyndte kommunen at opkøbe jord i området. I 2013 nåede vi en milepæl, da byrådet besluttede en helhedsplan for byen. Siden da er det første boligkvarter – Deltakvarteret – byggemodnet og på vej til at være færdigt. 73 ud af 75 grunde er solgt, og der bor som bekendt allerede familier i kvarteret. Kommunen har investeret i jordopkøb, forberedelser og udvikling af byen for 387 mio. kr. – et beløb der også har været fremme i pressen. Investeringen indeholder opkøb af jord for 179 millioner kr., og det er et betydeligt aktiv for en kommune at eje de centrale arealer i et byudviklingsområde som Vinge. De øvrige godt 200 mio. kr. er anvendt til byggemodninger, udarbejdelse af helhedsplan, ekstern rådgivning, arkæologiske undersøgelser m.m. Det er elementer, vi skal bruge, når vi skaber en ny by og værdifulde investeringer for kommunen. Selve indtægterne fra Vinge har indtil videre været i størrelsesordenen 36 mio. kr., som skal modregnes udgifterne. I takt med at byen udvikles og bygges op, skal investeringerne komme retur via grundsalg. En vigtig pointe er også, at der vil komme mange nye skatteydere til kommunen med bosætningen i den nye by. Det tekniske forarbejde som er udført i forberedelsen af Vinge Centrum, herunder de forberedende arbejder udført af MT Højgaard, vil naturligvis blive lagt til grund i de udbud der kommer, så Vinge kan blive realiseret som et stort flertal i Byrådet udtrykte deres ønske om på et møde kort før jul. Det er helt rimeligt at forlange af kommunen, at vi lærer af det forløb, vi har været igennem omkring Vinge Centrum. Det er ikke tilfredsstillende, at vi kommer i en situation, hvor salgsindtægter, vi har budgetteret med, ikke viser sig at kunne realiseres. Baggrunden var, at det i første omgang viste sig i slutningen af 2017, at forhandlingerne om en endelig aftale om Vinge Centrum trak ud, og senest lige inden jul besluttede Byrådet så, at kommunen helt skulle træde ud af tildelingsaftalen, der var indgået med parterne om Vinge Centrum. Vi må i forberedelsen af de kommende genudbud sikre, at vi har de fornødne interne projektstyringskompetencer og blive dygtigere til at købe ekstern bistand på de områder, hvor vi ikke kan have kompetencerne i forvaltningen. Brede politiske flertal har de sidste 8 år arbejdet med, hvordan visionen om Vinge skal virkeliggøres. Etableringen af byen er godt i gang, og der er mange interesserede investorer. Politisk skal vi sikre, at realiseringen af Vinge sker på et økonomisk bæredygtigt grundlag – det har hele tiden været hensigten – og at kommunens øvrige drift ikke påvirkes af fremdriften i byudviklingsprojektet. Jeg ser meget frem til, at vi i byrådet kommer videre med udviklingen af Vinge, og at vi får bygget den s-togsstation, der for alvor vil sætte gang i salg af grunde og tiltrække investorer.

Publiceret 13 January 2018 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.