DEBAT:

Søforklaringer

Ole Peltola

Muslingevej 7, 3630 Jægerspris

Ole Søbæk beskriver i “Debatten”, hvordan Vingesagen kom som et “chok” for medlemmerne af økonomiudvalget 15/11.

Afslutningen på forhandlingerne omkring Vinge Centrum var dog tidligere blevet udsat hele to gange ifølge Ole Søbæk. Hvordan kunne en tredje udsættelse så komme som et “chok” for ham og økonomiudvalget?

Når man nærlæser Ole Søbæks skriv, så kan man klart fornemme, hvordan det hele er foregået:

Den oprindelige dato for afslutningen på forhandlingerne omkring Vinge Centrum lå før vedtagelsen af budget 2018.

Den første udsættelse skete også før vedtagelsen af budget 2018.

Den anden udsættelse lå før starten på valgkampen til byrådet.

Den tredje udsættelse lå før afslutningen på valgkampen til byrådet.

Med baggrund i Ole Søbæks skriv konkluderer jeg, at byrådet kunne have sadlet om i forhold til budget 2018 allerede efter første udsættelse.

Jeg konkluderer endvidere, at byrådet kunne have handlet i forbindelse med den anden udsættelse, som formodentlig er sket i slutningen af september eller starten af oktober, hvor deadline rykkes til 10/11.

Jeg tillader mig også at konkludere, at byrådet kunne have orienteret borgerne om problemerne inden afslutningen på valgkampen, så vælgerne havde mulighed for at forholde sig til fakta.

Ole Søbæk skriver, at man ikke bør orientere offentligheden, hvis ens viden, og jeg citerer: “ikke baserer sig på et tilstrækkeligt solidt grundlag (altså ikke bare er mere eller mindre kvalificerede gætterier)” - citat slut.

Er tre udsættelser ikke et tilstrækkeligt solidt grundlag for at antage, at der kan blive problemer med indbetalingerne fra salget af byggerettighederne?

Svært at have tillid til politikerne!

Og værre endnu! Ole Søbæk skriver nemlig videre, og jeg citerer: “den aktuelle situation har intet med kommunens generelle økonomiske situation eller efterårets budgetforhandlinger at gøre” - citat slut.

Det har Ole Søbæk selv modbevist, for byrådet havde mulighed for at sadle om ved dels at sætte skattelettelserne på pause og dels ved at udarbejde et ansvarligt budget - også efter første udsættelse - som ville tage højde for, at penge fra Vinge-projektet først skulle bruges efter, at de var kommet i kommunekassen.

Ole Søbæk forsøger at give os svar - selvom det hele lugter af søforklaringer, men hvor er vores borgmester henne i denne sag?

Han har desværre slet ikke forstået, hvad der er sket i sagen. Derfor bør han gå af, for nu skal der ryddes op og skabes fornyet tillid til Vinge-Projektet, og det er han bestemt ikke den rette til.

Publiceret 23 December 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.