DEBAT:

Vinge, penge og de svar jeg kan give

Ole Søbæk, osoeb@frederikssund.dk, Byrådsmedlem (C), medlem af økonomiudvalget

Det kom som et chok, da økonomiudvalget den 15. november, midt i valgkampen og ud af det blå - fik den besked, at forhandlingerne om Vinge Centrum endnu ikke var afsluttet, og at direktionen derfor ville igangsætte et arbejde, der kunne tage højde for, at betalingen for byggeretterne i Vinge C kunne blive yderligere forsinket, og at dette kunne have konsekvenser for kommunens øvrige drift og anlæg. En sådan pludselig melding afføder selvfølgelig stærke reaktioner. Både i økonomiudvalget, i byrådet og naturligvis også blandt borgerne, i takt med at situationen skal håndteres efter de regler der er for både, hvad der skal og hvad der ikke kan foregå i det offentlige rum.

Så jeg forstår så udmærket usikkerheden hos medarbejderne, de stærke reaktioner på facebook og pressens nysgerrighed. Men udover chokket, afføder situationen utroligt mange spørgsmål, hvoraf en stor del ikke kan besvares, og nogle ikke må besvares. Det sidste, fordi vi som kommune er midt i en forhandling, og det betyder, at hverken jeg eller andre byrådsmedlemmer må udtale os om indholdet af disse forhandlinger eller omtale fortrolige dokumenter. Derfor er det selvfølgelig også nødvendigt, at både borgmesteren, byrådsmedlemmer og administrationen kommunikerer klart og tydeligt. Den øvelse kan vi ikke sige at være lykkes særligt godt med.

Jeg håber derfor at dette indlæg vil bidrage til at skabe klarhed og overblik. Det er under alle omstændigheder skrevet i det ærinde, og ikke hverken som en bortforklaring, eller for at skyde skyld på nogen. Jeg skriver også i respekt for borgernes naturlige ret til at vide, hvad der kan og bør vides om sagen som den ser ud for mig lige nu, men også fordi jeg oplever, at der særligt blandt folk, der ikke sidder i byrådet, er et meget stort behov for at gætte sig frem i et forsøg på at skabe mening, hvilket kun bidrager til øget usikkerhed og mytedannelse. Dette indlæg er selvfølgelig alene min opfattelse af forløbet og situationen, hvor jeg vil forsøge at forklare nogle af de mange spørgsmål, der naturligt rejser sig.

Hvad vidste hvem, hvornår?

Den 23. juni 2017 underskriver AP Pension, MT Højgaard og Frederikssund Kommune en kontrakt indeholdende en række elementer, der så skal forhandles på plads efterfølgende. Fristen for at afslutte forhandlingen bliver udskudt to gange, bl.a. til den 10. november. Økonomiudvalget modtog den 15. november en orientering om, at kontrakten stadig ikke var forhandlet på plads, og at administrationen derfor ville sætte gang i et arbejde, der skulle tage højde for, at pengene fra salget af byggeretterne kunne blive yderligere forsinket. De konkrete forslag blev økonomiudvalget præsenteret for den 13. december, og byrådet tager stilling til økonomiudvalgets anbefaling den 20. december.

Det samlede byråd er først blevet orienteret med udsendelsen af dagsorden til mødet den inkl. lukkede, fortrolige bilag den 13. december, og kunne først offentlige kommentere på noget som helst, da dagsorden til mødet den 20. december blev offentliggjort. Det nye byråd er selvsagt ikke blevet orienteret, da det først tiltræder 1. januar. Det giver derfor ingen mening i denne sag at klandre nyvalgte byrådsmedlemmer noget som helst, - eller at de nyvalgte i øvrigt udtaler sig. Samtidig er det kun Pelle Andersen-Harild, der med rette kan siges at være fri for medansvar i denne sag. Alle andre medlemmer og partier af byrådet deler ansvaret for beslutninger, der vedrører Vinge. Det giver derfor ej heller nogen mening, at tildele nogle partier mere ansvar end andre for den økonomiske situation vi befinder os i lige nu. For den aktuelle situation har intet med kommunens generelle økonomiske situation eller efterårets budgetforhandlinger at gøre. Byrådet træffer løbende beslutning i en lang række sager på baggrund af de forudsætninger og den viden vi nu engang har til rådighed. Budgetforliget for 2018 er som alle andre sager og budgetforlig indgået på baggrund af de på det tidspunkt kendte forudsætninger. Havde budgettet for 2018 set anderledes ud, havde vi vidst at pengene fra Vinge ville blive forsinket? Ja helt bestemt, men det er sådan set den aktuelle situation uvedkommende.

Hvorfor sagde I ikke noget før valget?

Der er i min opfattelse, at der i sagens forløb er offentliggjort alt, hvad der kan offentliggøres, så tidligt det har været muligt og forsvarligt at gøre det. Det kan du jo så vælge at tro på eller ej. Men vi kan hverken administrativt eller politisk frigive information vi ikke har (hvilket var tilfældet den 15. november), ikke må (hvilket i stor udstrækning stadig er tilfældet), eller som ikke baserer sig på et tilstrækkeligt solidt grundlag (altså ikke bare er mere eller mindre kvalificerede gætterier). Tidspunktet for frigivelse af information i relation til valgkampen har derfor for mig at se ikke været et tema i behandlingen af sagen, men da mistanken endnu ikke kan modbevises, giver det selvfølgelig gode muligheder for motivforskning. Et hurtigt kig på debatsiderne og facebook viser mig dog tydeligt, at vi i medfør at denne sag bør have en debat om vores lokale demokrati og hvordan vi styrker både demokratiet og tilliden til det og politikerne. For tillid er afgørende. Både mellem vælgere og politikere, men også politikere imellem.

Hvad kan byrådet IKKE sige noget om?

At have betroet job som byrådsmedlem medfører bl.a. at man skal kunne overholde tavshedspligten. Altså holde sin mund. Både når det gælder personsager, forhandlinger og penge. Som byrådsmedlem har jeg ikke kun adgang til, men også pligt til at være orienteret om store mængder fortrolig information for at kunne træffe de beslutninger jeg er valgt til at træffe. At der er fortrolige dokumenter i denne sag er da ingen hemmelighed. Det ville være utrolig mærkeligt om der ikke var fortrolige dokumenter i en kontraktsag, men at et fortroligt dokument er lækket gør det ikke mindre fortroligt. Derfor kan jeg eller andre ikke kommentere på indeholder at fortrolige dokumenter. De lækkede dokumenter betyder i dette tilfælde 2 ting. For det første ødelægger lækket generelt den tillid mellem byrådets medlemmer der er nødvendig, når vi skal samarbejde. Men derudover er det præcis i denne sag sådan, at vi stadig er midt i en forhandling, og et læk af fortrolige oplysninger derfor stiller Frederikssund Kommune - og dermed os alle – i en dårligere forhandlingsposition. Også derfor, fortjener personen, der har lækket oplysningerne ingen hyldest. For det tredje skaber det uklar kommunikation, fordi jeg eller andre byrådsmedlemmer selvfølgelig ikke må kommentere på fortrolige informationer, hvilket betyder, at både mediere og borgere begynder at gætte sig frem for at skabe mening med de lækkede informationer.

Hvad gør byrådet lige nu?

Lige nu er byrådet nødt til at sætte en masse anlægsprojekter på pause indtil kontraktforhandlingerne er afsluttet og der er klarhed over likviditeten. Pause betyder pause, - ikke at noget er aflyst. Bare pause. Der er samtidig ej heller truffet noget politisk valg imellem de forskellige anlægsprojekter. Alle projekter der kan sættes på pause, sættes på pause. De projekter, hvor der er indgået kontrakt fortsætter, ligesom de projekter, hvor der er ekstern finansiering (altså fondsmidler, eller låneadgang) fortsætter også. Udover at sætte anlægsinvesteringer på pause, er der også en lang række andre muligheder for at styrke kassebeholdningen. De muligheder er overordnet beskrevet i den åbne dagsorden til byrådsmødet den 20. december, og som det fremgår, handler det primært om at sætte turbo på at sælge kommunale ejendomme, udskyde vedligeholdelsesarbejde, lave tekniske udskydelser af betalinger osv., men altså generelt at forsøge at friholde vores borgernære drift. Der er altså ikke nogen børn, der ikke bliver passet eller modtager undervisning, nogle udsatte, der ikke får hjælp, eller gamle, der ikke bliver passet godt på, som følge af den nuværende situation. Men der er tiltag, der kan have betydning for vores medarbejdere både nu og fremover, og den proces går kommunen og byrådet i dialog med HovedMED-udvalget om. Bl.a. forslaget om at reducere uddannelsesaktivitet i 2018.

Hvad kommer der til at ske?

Det er jo selvfølgelig byrådets beslutning, men min vurdering er, at når kontrakten er faldet på plads og der er sikkerhed for vores likviditet, vil byrådet gå ind i en proces, hvor vi beslutter i hvilken takt de mange tiltag vi lige nu vedtager igen kan afvikles. Altså en normalisering af driften og tilbagevenden til den arbejdsplan for bl.a. anlæg, som budgettet er et udtryk for. Der vil højst sandsynligt også blive igangsat et arbejde, der skal klarlægge, hvad der er sket i forhandlingsforløbet siden det blev så forsinket, at kommunen og byrådet blev bragt i denne situation. Der er med politianmeldelsen allerede sat gang i en undersøgelse af hvem der har lækket de fortrolige dokumenter. Dette er vigtigt både fordi der er tale om et lovbrud midt i en kontraktforhandling, men også fordi det er et tillidsbrud, der har indflydelse på byrådets arbejde de næste 4 år. Slutteligt kunne man håbe, at byrådet vælger at tilgå budgetarbejdet mindre progressivt end tilfældet har været de sidste 4 år. Dette ville for mig at se være et demokratisk sundhedstegn.

Publiceret 19 December 2017 10:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV