DEBAT:

Nye trafikchikaner for Hornsherreds borgere - Vågn dog op

Torben Nielsen

Strandjægervej 21

3630 Jægerspris

Nye såvel som afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer bør tage stærkt afstand fra Vejdirektoratets forslag om nye trafik-chikaner for trafik til og fra Hornsherred. Dette var på Teknisk udvalgs møde 6. december – punkt 251.

For at sikre bedst mulig indtjening fra broafgiften for den nye fjordforbindelse foreslår Vejdirektoratet, at der ved ændringer af trafiksignalerne ved Færgegården og KTH skabes yderligere trafikpropper, der vil flytte biltrafikken til den nye bro, der åbner ultimo 2019.

Helt fint, at den gennemkørende lastbiltrafik tvinges over den nye bro, men hvorfor skal vi lokale borgere chikaneres yderligere.

Lokalpolitikere bør sikre bedst mulige trafikale forhold for alle kommunens borgere. Det kommunale forslag optimerer trafikken nord-syd i Frederikssund, men generer os yderligere - der kommer fra herredet.

Personligt får jeg cirka seks kilometer længere på arbejde med den nye broforbindelse, hvis jeg ikke kører igennem Frederikssund. Jeg bor i Kulhuse.

Hvorfor skal jeg have forringende trafikvilkår efter at have kæmpet for den nye fjordforbindelse de seneste 16 år?

Publiceret 06 December 2017 10:00