DEBAT:

Nye trafikchikaner for Hornsherreds borgere - Vågn dog op

Torben Nielsen

Strandjægervej 21

3630 Jægerspris

Nye såvel som afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer bør tage stærkt afstand fra Vejdirektoratets forslag om nye trafik-chikaner for trafik til og fra Hornsherred. Dette var på Teknisk udvalgs møde 6. december – punkt 251.

For at sikre bedst mulig indtjening fra broafgiften for den nye fjordforbindelse foreslår Vejdirektoratet, at der ved ændringer af trafiksignalerne ved Færgegården og KTH skabes yderligere trafikpropper, der vil flytte biltrafikken til den nye bro, der åbner ultimo 2019.

Helt fint, at den gennemkørende lastbiltrafik tvinges over den nye bro, men hvorfor skal vi lokale borgere chikaneres yderligere.

Lokalpolitikere bør sikre bedst mulige trafikale forhold for alle kommunens borgere. Det kommunale forslag optimerer trafikken nord-syd i Frederikssund, men generer os yderligere - der kommer fra herredet.

Personligt får jeg cirka seks kilometer længere på arbejde med den nye broforbindelse, hvis jeg ikke kører igennem Frederikssund. Jeg bor i Kulhuse.

Hvorfor skal jeg have forringende trafikvilkår efter at have kæmpet for den nye fjordforbindelse de seneste 16 år?

Publiceret 06 December 2017 10:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.