LA:

Valgforbund og valgresultatet ved KV17

Af Marianne Porsborg, KV17 Spidskandidat for LA Frederikssund, Thyrasvej 40, Jægerspris Under og efter det afsluttede kommunalvalg, har der været mere snak om valgforbund end tidligere, måske primært fordi Borgernes Liste bevidst valgte at gå til valg uden et valgforbund. Normalt tillægges valgforbund ikke den store interesse, hverken i pressen eller hos vælgerne, men det har der altså været i denne valgkamp, hvilket i min optik er et fint bevis på, at andre end os politisk aktive interesserer sig for sagen. Ved kommunalvalgene i 2009 og 2013 var Liberal Alliance (LA) i teknisk valgforbund med Venstre. Som det altid er, når små partier med lave stemmetal indgår valgforbund med store partier, gik LAs stemmer dengang til Venstre. I år ville vi det anderledes, primært for at prøve at styrke de små partiers position og indflydelse i byrådet, ved kun at gå i valgforbund med andre små partier eller lister fra den borgerlig-liberale fløj, samt med R. Men forsøget var måske lidt spildte kræfter, for ser man på stemmetallene for KV17 er det ret tydeligt, at mange vælgere ville noget andet end at sætte kryds ved de små partier og deres kandidater, da de eneste partier som gik frem ved årets valg, var S og V. Omvendt gik alle andre partier altså tilbage – undtaget naturligvis de nye partier Alternativet og Ny Borgerlige. LA fik et dårligt valg, det vil vi slet ikke lægge skjul på i foreningen og på vores lille kandidathold. Naturligvis er der flere årsager til valgresultatet, men tydeligt er det, at KV17 i Frederikssund overvejende blev et borgmestervalg, hvor det var afgørende for flertallet af vælgerne, at få styrket enten S eller V. Sådan er det – det er spillets regler i lokalpolitik, og vi anerkender naturligvis vælgernes prioritering, og ønsker de nye medlemmer af Frederikssund Byråd et stort tillykke med valget! Endelig takker vi alle Jer som stemte på LA, på undertegnede, Rikke Secher-Zarp og Thomas Knudsen – og kvitterer med at love, at vi fortsætter hvor vi slap, med at holde den liberale fane højt, holde øje med og kommentere på den førte politik og samtidig prøve at hanke op i de nye byrødder - så debatten og borgerinddragelsen ikke forstummer i tiden frem til næste valg.

Publiceret 03 December 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV