kirkegården i Frederikssund

Ole Morten Nygård, ceremonileder ved begravelser, Humanistisk Samfund Inge Messerschmidt (IM) fra DF i Frederikssund fik teen galt i halsen, da hun fandt ud af at alle borgere i landet kan begraves på den lokale kirkegård. Hun angriber i et læserbrev her i avisen, at muslimske medborgere kan ligge begravet ved siden af kristne, og hun mener ikke kristne og muslimer kan ligge på samme gravplads. Men de danske gravpladser er for alle — med mindre de er private. Alle borgere har ret til at blive begravet eller få en urne nedsat på de folkekirkelige kirkegårde i bopælssognet, uanset om de var medlemmer af folkekirken eller ej — uanset om de er døbt og konfirmeret eller ej. Sådan er begravelsesloven. Borgerens evt. religiøse overbevisning kommer ingen andre ved. Det er korrekt at folkekirkens kirkegårde er indviet jord, hvorfor nogle afsnit af kommunale kirkegårde flere steder i landet er blevet afindviet, efter henvendelse fra ikke-religiøse borgere. Der er ingen regler om at man skal begraves med hovedet mod øst, som IM skriver, og netop engang var et tegn på kristne gravpladser. Når man ser på de danske kirkegårde ser man da også at gravene både er øst-vestvendte, nord-syd eller lagt i forhold til gangene. Inge Messerschmidt kender vist ikke sit lands begravelseskultur. Den har forandret sig meget og den forandrer sig naturligvis stadig. I dag bliver flertallet slet ikke begravet i en kiste. 77 % af befolkningen bliver kremeret og urnen nedsættes på gravpladsen, eller asken spredes over åbent hav. I de store byer er det omkring 90 % der kremeres, og urnegrave har ingen retning, da de oftest er kvadratiske eller urnen sættes i kolumbarium. De fleste mennesker vælger gravsted ud fra, hvor de har levet deres liv, og sådan skal det også være. Det gode ved gravsteder er jo, at vi kan komme og gense graven, og på den måde mindes dem. Vi kan tage børn og børnebørn med, og fortælle om det familiemedlem, som barnet måske ikke har kendt. Derfor er det også et sundhedstegn, når byens muslimske, jødiske, ateistiske, hinduistiske eller agnostiske borgere søger at blive begravet, hvor de har levet — også i Frederikssund. Det bør kirkegården naturligvis kunne imødekomme.

Publiceret 11 August 2017 11:00

SENESTE TV