Debat:

Vi skal behandle folk ens

Carsten Cederholm, Byrådsmedlem (S), Kongensgade 17P, 3550 Slangerup


Der har i den seneste tid været en heftig debat, om dispensation fra facadematerialet, på et hus i udkanten af Skibby.
Der er uden tvivl nogen der tænker, hvorfor det er vigtigt? Hvis jeg, i en enkelt sætning, skal opsummere, hvorfor jeg synes sagen er vigtigt er det: ”Vi skal behandle folk ens”.
En lokalplan er lovgivning, der sætter nogle regler for et område, som gælder for alle. Politisk skal vi ikke fortolke på paragrafferne, det er fagfolk, der har den opgave. Hvis man er uenig i fortolkningen, kan man klage til planklagenævnet og evt. føre en sag ved domstolene.
Det er et ret vigtigt princip i et demokrati, at loven er lige for alle. Byrådet har mulighed for, i særlige tilfælde, at give dispensation fra en lokalplan. Efterfølgende skal folk dog stadig behandles ens. Så hvis ikke der er en meget specifik grund til at give dispensation, danner det præcedens; alle får lov. Når man køber et hus, køber man også ind i nogle omgivelser.
Nogen lokalplanområder har strenge regler, om alt fra husets farve til hækkens højde.
Det er der nogen, der godt kan lide. I andre områder kan man bygge mere frit og man må så finde sig i, at naboen f.eks. opfører et skur i skellet, maler sit hus i en underlig farve eller bygger en etage på. Hvis man ser et område, hvor man er helt uenig i de regler der gælder, er det måske ikke der man skal købe hus.
Alene siden årsskiftet, har jeg talt mig til, at teknisk udvalg har behandlet 14 dispensationssager.
I nogen sager er vi enige om at give dispensation. Det er typisk de sager, hvor der er nogle særlige argumenter for, hvorfor nogen skal have lov til noget, som de andre ikke har lov til.
I de sager hvor vi er uenige, har vi ofte fundet et kompromis.
På det seneste har et byrådsmedlem taget sager på dagsorden, som ellers var afgjort. I den pågældende sag på Dådyrvej, handler det bl.a. om, at der ikke er fremkommet nogen argumenter for, hvorfor det pågældende hus adskiller sig, fra de øvrige huse i området. Hvis de skal have lov, vil det derfor være mere reelt, at lave reglerne om, ved at vedtage en ny lokalplan. Så kommer diskussionen til at handle om hvad der skal gælde for hele området og ikke bare det konkrete hus. Samtidig vil der være en demokratisk proces, når lokalplanen sendes i høring.
Jeg mener, at det er hamrende vigtigt, at alle behandles ens, uanset om det er et byrådsmedlems venner, naboer og familie eller en person, som et medlem af udvalget ikke kan lide.
Det er meget svært at sikre, hvis byrådsmedlemmer trækker sager i byrådet for folk de kender.
Endnu værre er det, når et byrådsmedlem tror, at det er lokalpolitikernes opgave, at fortolke lovgivningen fra sag til sag. Det hører ikke hjemme i et demokrati. Vi skal behandle folk ens.

Publiceret 18 May 2017 10:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.