Hvor er logikken?

Inge Messerschmidt, medlem af Byrådet for Dansk Folkeparti (O) Gennem den senere tid har der været nogle sager, hvor der søges om dispensation til lokalplaner. Ansøgninger fra borgere om fornuftige dispensationer, der ikke vil være til gene for andre. Dispensation til at isolere huset på ydersiden, da huset genopføres efter en brand. Dispensation til at beklæde huset med materiale, der ligner træbeklædning uden dog at være det. Begge forhold der ikke vil genere nogen. Og dog! Det generer åbenbart enkelte politikere, der hænger fast i tolkning af ord, i lokalplaner der ikke er fulgt med tiden og i en stivhed ud over alle grænser. I hvert fald når det gælder menigmand. Det er tilsyneladende straks noget andet, når det gælder ansøgning om dispensation fra en bygherre vedr. bebyggelsesgraden eller højden på huse, hvilket begge vil genere rigtig mange mennesker. (Lokalplan 047 punkt 8.2 og 8.6 omhandlende Løgismose). Så er det helt i orden at give dispensation. Så selvfølgeligt, at man bruger sin 1. maj tale til at slå ned på de politikere, der giver dispensation til små afvigelser fra en lokalplan. Men man gør så selv det samme efterfølgende – bare i større dimensioner. Hvor er logikken? Jeg har svært ved at få øje på den.

Publiceret 12 May 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.