Venstre og konservative vil køre stærkt på Færgevej

Erik Huusfeldt Larsen, Færgevej 69 og Flemming Bülow Rasmussen, Færgevej 75, Frederikssund Politikerne i Teknikudvalget arbejder intenst med planer for renovering af Færgevej. Som bærende princip ønsker man at tage hensyn til de svage trafikanter, altså cyklister og gående, børn og ældre. Et sådant sympatisk hensyn er der nemlig al mulig grund til at tage, al den stund at 60 % af trafikanterne kører for stærkt på vejen i retning mod byen og 30 % overskrider den nuværende hastighedsgrænse på 50 km/t på vejen ud af Frederikssund. Ved et velbesøgt borgermøde d. 16. februar 2017 på Lundebjerggård faldt der ros til politikerne for at tage et særligt hensyn til de svage trafikanter. Et af de væsentlige argumenter fra Teknikudvalgets side var, at indføre en hastighedsgrænse på 40 km/t på Færgevej på hele strækningen fra Lille Solbakken til J. F. Willumsensvej. Nordsjællands politi har desuden anbefalet fartdæmpende foranstaltninger på strækningen for at øge sikkerheden ved udkørslen fra bl.a. Slåenbakke Allé. Dette kunne efter politiets opfattelse bedst ske ved etablering af en ny fodgængerkrydsning, der nu er planlagt tæt på Jenriksvej. Alt dette kan man læse i bilagsmaterialet til mødet i Teknikudvalget d. 5. april 2017. Det ku’ være så godt, men endte faktisk skidt. Ved mødet i Teknikudvalget overtrumfede de fire borgerlige politikere (fra V og K) i udvalget den fremlagte plan med en hastighedsgrænse på 40 km/t. Man besluttede i stedet at øge farten til 50 km/t, på strækningen fra Lundevej til J.F. Willumsensvej. Dette holdningsskifte rejser adskillige spørgsmål: Hvorfor skal de svage trafikanter udsættes for en ringere sikkerhed i trafikken på den pågældende strækning? Er politikerne klar over, at netop denne vejstrækning indbyder til ræs, jf. at hele 60 % af trafikanterne overskrider den nuværende hastighedsgrænse? Hvorfor puttede I med jeres holdning om en højere hastighedsgrænse på 50 km/t under borgerinddragelsen om vejen ved mødet på Lundebjerggård, hvor ellers sikkerheden var i fokus? Det kunne være interessant at vide hvad Venstres øvrige fem byrådsmedlemmer mener om fremtidens trafiksikkerhed i Frederikssund, ikke mindst de fire medlemmer, som faktisk har bopæl i byen. Dette skal også ses i lyset af, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil åbne mulighed for at kommunerne selv kan indføre hastighedsgrænser på 40 km/t i byområder. Så kære venstrefolk, hvor står I? Den borgerligt dominerede beslutning i Teknikudvalget om en hastighedsgrænse på 50 km/t på en del af Færgevej synes således at favorisere bilisterne og ikke, som annonceret, de svage trafikanter. Hvis det er hvad Venstre og Konservative vil i de næste 4 år, så er det vel på tide at melde det ud til borgerne, så vi med denne sag i erindring kan tage stilling til hvordan den nye kommunalbestyrelse skal sammensættes.

Publiceret 16 April 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV