Skrigende disharmoni

Aage Brems-Pedersen, Klintevej 2C, 3600 Frederikssund Nu troede jeg, at jeg havde skrevet alt, hvad jeg skulle skrive om Bi Lidt sagen, idet fortsat skriveri sikkert bare ville være gentagelser med nye ord. Jeg savner dog en kommentar fra Teknisk Udvalg vedrørende den forskelsbehandling, man gav de to byggeplaner, jeg pegede på i mine læserbreve af 22/2 i Frederiksborg Amts Avis og 28/2 i Lokalavisen. I den første sag gav Teknisk Udvalg afslag til et byggeri på Egelundsvej (med udsigt til Bi Lidt). Man fandt, at det ville være for synligt, og sammen med nogle naboprotester var det nok til at give afslaget. I den anden sag går Teknisk Udvalg ukritisk i gang med at ændre kommuneplanen for at fremme et byggeri (med udsigt til Egelundsvej), som er 10 gange så stort, 10 gange så synligt og med 100 gange så mange protester. Uden en forklaring er vi vel nødt til at gætte på en af følgende to muligheder: enten rækker udvalgets hukommelse ikke to måneder tilbage, eller også må den første sagsbehandling betragtes som et udslag af ”rettidig omhu”. Dette års underskriftindsamling kan tilsyneladende ikke engagere lige så mange mennesker, som højhussagen gjorde sidste år. Skal de vedholdende politikere, som mener, at vi skal være glade for, at vi får fem etager at se på i stedet for femten, slippe fra det uden ordentlig modstand? Er det for vanskeligt at finde det rigtige sted på skrivunder.net? Jeg har hørt nogen sige, at det var svært. I en annonce på Lokalavisens forside vil vi derfor vejlede om underskriften på nettet, og der ud over vil også en del af os forsøge at få underskrifter på almindelige lister, rundt omkring, hvor vi møder folk. Hvis ikke politikerne møder en massiv protest i lighed med sidste år, får vi efter al sandsynlighed en lokalplan, hvor det endelige valg bliver mellem fem og fire etager på en af byens fornemste placeringer. En skrigende disharmoni i forhold til de omgivende rammer. Derfor: skriv under, enten på skrivunder.net eller på en af vore lister. Indsamlingen gælder byens ansigt, ikke min udsigt. Den bliver under alle omstændigheder begrænset, også hvis der en dag bygges rækkehuse i 1½ etager. Endelig: ikke alle i vores ”protestbevægelse” kan stå inde for min direkte debatform, den er min egen. Det, vi alle er enige om, er, at vi vil have et byggeri på Bi Lidt grunden, som er i harmoni med sine omgivelser. Aage Brems-Pedersen

Publiceret 14 March 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV