Kollektiv trafik

Af John Schmidt Andersen, borgmester Frederikssund Kommune (V) I et debatindlæg sætter byrådsmedlem i Frederikssund Kommune, Susanne Bettinna Jørgensen, (S) fokus på prisstigninger i kollektiv transport og følgevirkninger heraf. Susanne Bettina Jørgensen kritiser i den sammenhæng, at jeg som borgmester i Frederikssund Kommune - og som medlem af Movias bestyrelse - har godkendt prisforhøjelser, der rammer borgere i kommunen. Som eksempel på prisstigning, nævner Susanne Bettina Jørgensen, at prisen for en rejse med rejsekort fra Frederikssund Kommune til København er steget med 22 pct. og nu koster 60 kr. hver vej. Det er korrekt, at prisen for at rejse fra Frederikssund Kommune til København på rejsekort er steget fra 49 kr. til nu 60 kr. – med mindre man rejser uden for myldretiden, hvor man får 20 pct. rabat. Isoleret set er en prisforhøjelse på 22 pct. høj, og jeg kan godt forstå, at de, der bliver ramt, ærgrer sig. Med til billedet hører imidlertid også, at de kortere rejser kun får marginale prisændringer. Det er dog nødvendigt at se prisstigningen i perspektiv. Prisforhøjelsen indgår som et led i reformen, Takst Sjælland, der 15. januar 2017 harmoniserede taksterne i kollektiv transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Det er den største reform af priserne i kollektiv transport siden 1970’erne. Reformen sikrer enklere priser, ens rabatter og rejseregler. I den bundne opgave med at harmonisere taksterne har Movia sammen med DSB og Metro desuden haft fokus på, at passagerer, der rejser hyppigt, rammes mindst muligt. Helt at undgå prisstigninger har dog ikke været muligt, når priserne harmoniseres. I forhold til Frederikssund Kommune er det værd at bemærke, at de daglige pendlere fra Frederikssund til København får en prisforhøjelse på blot fem kr. om måneden. Når prisen på rejsekortrejser stiger mere på den nævnte strækning, skyldes det, at det såkaldte alle zoners princip bortfalder. Det var dét princip, der betød, at man højst betalte for ni zoner uanset, hvor mange zoner man rejste inden for f.eks. hovedstadsområdet. Fra Frederikssund til København er der ti zoner, som man nu betaler for. I forbindelse med bortfald af alle-zoners-fordelen har trafikselskaberne haft fokus på at reducere prisforhøjelsen for pendlerne, der har fået en reduktion af prisen i forhold til prisen på rejsekort. Rigsrevisionen og statsrevisorerne rejste i 2015 berettiget kritik af ulogiske og ugennemsigtige priser i kollektiv transport. Derfor fik trafikselskaberne af transportministeren en bunden opgave med at skabe gennemskuelige og sammenhængene takster på Sjælland. Med Takst Sjælland, der har bred politisk opbakning, har vi sikret, at 96 pct. af rejserne får, lavere, samme eller højst fem pct. stigning i priserne. Takst Sjælland er provenu-neutral, så passagererne samlet set ikke skal betale mere end i dag.

Publiceret 18 February 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV